Krakowskie Kolokwium: Czy Kraków był i jest konserwatywny? W 150. rocznicę publikacji „Teki Stańczyka”

12 lutego o godzinie 18:00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus, na debatę Czy Kraków był i jest konserwatywny? W 150. rocznicę publikacji „Teki Stańczyka”

Kraków postrzegany jest jako jedno z najbardziej konserwatywnych spośród polskich miast. Na wizerunek ten niewątpliwie ma wpływ dziedzictwo myśli politycznej krakowskich konserwatystów, zwanych stańczykami, jednak nie bez znaczenia jest również okres PRL-u, kiedy to władza komunistyczna po niekorzystnych dla siebie wynikach referendum w 1946 roku i wyborów parlamentarnych dwa lata później wytworzyła obraz miasta jako ośrodka kołtunerii. Opinia o krakowskim konserwatyzmie często przytaczana jest przy analizie politycznych decyzji nie tylko mieszkańców miasta, lecz także Małopolski, codziennych zachowań krakowian oraz w ocenach środowiska artystycznego. Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie, czym jest konserwatyzm i czy Kraków był – i czy jest nadal – jego „ostoją” na ziemiach polskich.

W debacie udział wezmą:
prof. Bogdan Szlachta (UJ)
prof. Janusz Majcherek (UP)

Prowadzenie: Michał Niezabitowski (dyrektor MHK).

Udział bezpłatny

Krakowskie kolokwium to cykl debat na ważne tematy dotyczące historycznego i współczesnego Krakowa. Nazwa „kolokwium” pochodzi od łacińskiego wyrazu colloquium, czyli „rozmowa”. Muzealne kolokwium to miejsce wymiany poglądów na tematy związane z Krakowem, najczęściej ujęte w szerszym kontekście ogólnopolskim i europejskim. To forum prezentacji różnorodnych myśli i koncepcji w zabytkowych wnętrzach muzealnych. Uczestnikami debat są znani przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Spotkania popularyzują aktualny stan wiedzy na temat miasta oraz inspirują do samodzielnego odkrywania go na nowo.

Debaty odbywają się we wtorki o godz. 18.00 w Pałacu Krzysztofory (sala audytoryjna Kupferhaus).

Podziel się tą informacją: