Uroczystości w 15. rocznicę śmierci Ryszarda Kuklińskiego – Kraków, 10–11 lutego 2019

Stowarzyszenie Sympatyków Ryszarda Kuklińskiego Gen. Bryg. Wojska Polskiego w Krakowie i krakowski oddział IPN zapraszają na uroczystości w 15. rocznicę śmierci Kuklińskiego, który zmarł 11 lutego 2004. Oto program uroczystości w Krakowie.
10 lutego 2019

Godz. 12.30 – msza święta w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11
Godz. 13.30 – panel dyskusyjny pt. „Samotna misja”, sala wykładowa w klasztorze oo. Kapucynów

11 lutego 2019

Godz. 11.00 – uroczystość i złożenie kwiatów pod popiersiem gen. Kuklińskiego w Parku Jordana
Godz. 13.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym gen. Kuklińskiego, pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Patronat nad krakowskimi uroczystościami objęła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Z kolei Oddział IPN w Krakowie patronuje inicjatywie rocznicowej, przygotowywanej przez Fundację Jack Strong. 11 lutego 2019 r. o godz. 17 zapraszamy do Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia”, ul. Dunajewskiego 8.

Ryszard Kukliński

Był pułkownikiem „ludowego” Wojska Polskiego, który w 1971 r. z własnej inicjatywy podjął współpracę z amerykańską Centralną Agencją Wywiadowczą. W latach 1971-1981 przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów Układu Warszawskiego, m.in. ataku na państwa NATO. Zdawał sobie sprawę, że ewentualny konflikt zbrojny w Europie, który w czasach zimnej wojny groził użyciem broni jądrowej, zmiecie Polskę z powierzchni ziemi.

W obawie przed dekonspiracją w listopadzie 1981 r. Kukliński został wraz z rodziną potajemnie wywieziony z Polski przez CIA. W 1984 r. PRL-owski sąd wojskowy zaocznie skazał go na karę śmierci. Jedenaście lat później, już po upadku komunistycznego państwa, wyrok uchylono, a w 1996 r. minister obrony narodowej przywrócił Kuklińskiemu stopień pułkownika. Ostatecznie został uniewinniony i zrehabilitowany. W Stanach Zjednoczonych także otrzymał stopień pułkownika armii USA i został ekspertem Departamentów Obrony oraz Stanu.

Polskę odwiedził w 1998 r. Przyjął wtedy honorowe obywatelstwo Krakowa. „To najwyższe wyróżnienie mojego życia” – powiedział odbierając tytuł podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. „Waszą decyzję przyjąłem jako bardzo jednoznaczne, stanowcze i skuteczne opowiedzenie się społeczności Krakowa za przywróceniem odebranej mi czci i mojego dobrego imienia. Wasze zaproszenie do Krakowa okazało się szczęśliwym zaproszeniem do Ojczyzny. Z całego serca, jak mogę najgoręcej, za to wszystko dziękuję”.

Kukliński zmarł w 2004 r. na Florydzie. W 2016 r. został przez Prezydenta RP pośmiertnie awansowany stopień generała brygady. W 2018 r. na pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Dworcu Głównym w Krakowie odsłonięto pomnik upamiętniający Ryszarda Kuklińskiego.

Podziel się tą informacją: