Nowości w zabytkowych fortach

Forty Kościuszko, Mogiła, Łapianka i Borek – w tych czterech zabytkach dawnej Twierdzy Kraków trwały prace rewitalizacyjne zlecone przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Większość robót zakończyła się w listopadzie i grudniu 2018 r. W tym roku wszystkie forty czekają kolejne zmiany.

Będzie przetarg

Fort Mogiła w Nowej Hucie to jeden z trzech obiektów, dla których – zgodnie z rozporządzeniem prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego – będą szukani najemcy. Przetarg na najem zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale tego roku a obiekt został już odpowiednio przygotowany. Prace rewitalizacyjne w nim trwają od kilku lat. W grudniu 2018 Zr. BK odebrał od wykonawcy II etap prac „Rewitalizacja elewacji Fortu nr 49 1/2 A Mogiła przy ul. Igołomskiej w Krakowie”. W czasie ostatnich działań zostały wykonane repliki okiennic pancernych oraz zamontowano nową stolarkę okienną.

Krąg dla harcerzy

W listopadzie 2018 roku zakończyły się kolejne – zlecone przez ZBK – prace przy forcie Łapianka w Jugowicach . Prace polegały na rewitalizacji terenu wokół budynków fortecznych łącznie z fortyfikacjami ziemnymi. Została także wybudowana droga dojazdowa do stacji trafo i parkingu a za basteją powstało miejsce spotkań dla harcerzy w formie kręgu.

Przy okazji przywracania pierwotnej formy wałów i stoków fos zostały odkryte kamienne wzmocnienia stoków wraz z elementami odwadniającymi. Wybudowano także przepust odwadniający pod drogą dojazdową do fortu, stoki wzmocnione zostały geokratami i zrewitalizowano budynek wartowni bramnej przy wjeździe do fortu. Podczas robót przy budynku wartowni ekipa budowlana odkryła fragmenty fundamentów bram i krat fortecznych. W kolejnych etapach planowanie jest odtworzenie bramy i krat fortecznych.

Odnowiona studnia

W listopadzie 2018 r. zakończyły się prace przy rekonstrukcji komory studni przy kurtynie II-III fortu nr 2 Kościuszko. Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie została wykonana konserwacja zachowanego ceglanego wątku, zrekonstruowano także zniszczone elementy ceglane komory. Na budynku studni powstał taras widokowy z balustradą. Będzie on dostępny dla zwiedzających po tym, jak zostaną wyremontowane bastiony I, II i III oraz kaponiery fortu. Aktualnie powstaje projekt rewitalizacji terenu w okolicach studni m.in. bastionów I, II oraz III i kaponier.

Park dla mieszkańców

Rewitalizacja budynku fortu Borek (podobnie jak fortu Łapianka) nadal trwa, natomiast dla mieszkańców została już udostępniona zachodnia część parku przy forcie. Prace przy tej części parku wykonał Zarząd Zieleni Miejskiej, który zlecił już wykonanie projektu części południowej i wschodniej parku. Prace przy fortecznym terenie zielonym zaplanowane zostały w tym i przyszłym roku.

Podziel się tą informacją: