Wydarzenia towarzyszące wystawie “Wolność przyszła z Podgórza”

Wystawa Wolność przyszła z Podgórza to trzecia z cyklu wystaw Krakowski Hejnał Wolności, który wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystawa ukazuje drogę Polaków po upragnioną niepodległość, przybliża trudny czas zaborów i starania społeczeństwa polskiego o odzyskanie swojej tożsamości i należnego miejsca na mapie świata. Prezentowane są m.in. powstania narodowowyzwoleńcze, wydarzenia związane z proklamacją Księstwa Warszawskiego oraz utworzeniem Legionów Polskich i I wojną światową.

Szczególne miejsce na ekspozycji zajmują pamiątki i informacje związane z okolicznościami przeprowadzenia 31 października 1918 r. przewrotu, który zakończył się odebraniem władzy Austriakom, przejęciem magazynów i ważnych obiektów wojskowych, w tym lotniska w Rakowicach. To ze zlokalizowanych w Podgórzu austriackich koszar wyruszyły polskie oddziały wyzwalające Kraków. 31 października 1918 r. w gmachu krakowskiego magistratu przedstawiciele władz zaborczych podpisali akt kapitulacji – po 123 latach Kraków znów był wolny!

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

W drodze po Wolność

Cykl wykładów ilustrujących drogę Polaków do odzyskania niepodległości. Ich treść będzie powiązana z zagadnieniami poruszonymi na wystawie, a rozszerzenie tematyki o wątki przedstawiające powstania narodowowyzwoleńcze w okresie zaborów, będzie stanowić cenne uzupełnienie narracji ekspozycyjnej.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy otrzymają indeksy, w których będą mogli zbierać podpisy potwierdzające udział w każdym z wykładów. Dla tych, którzy poświadczą uczestnictwo w całym cyklu, Muzeum przewidziało nagrody książkowe.

7 lutego (czwartek) godz. 16.00
Boże, zbaw Polskę
dr Walery Bubień (MHK)
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51
Powstanie styczniowe należy do najdłużej trwających zrywów niepodległościowych. W Krakowie co prawda nie toczyły się walki zbrojne, jednak miasto pełniło inną ważną rolę. Było miejscem werbunku i formowania oddziałów zbrojnych, zaopatrzenia w broń i ekwipunek partii powstańczych, a także schronieniem dla rannych, których umieszczano w prywatnych i przyklasztornych szpitalach. W trakcie wykładu można będzie dowiedzieć się o osobach, organizacjach, a także miejscach związanych z ruchem powstańczym prężnie działającym na terenie Krakowa.

Podziel się tą informacją: