Krakowianie wybierają „8 Wspaniałych”

Mimo młodego wieku dostrzegają potrzeby społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, angażują się w działania prospołeczne, są wzorem i inspiracją dla innych – to wspólna cecha dotychczasowych laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Do 4 marca można zgłaszać kandydatów i kandydatki do 25. krakowskiej edycji konkursu. Projekt ma promować pozytywne zachowania, działania i postawy młodzieży oraz upowszechniać wolontariat.

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej, klasie 3 gimnazjum oraz klasach 1–4 szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej. Organizatorami są MDK „Dom Harcerza” i Urząd Miasta Krakowa.

Co roku jury, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji młodzieżowych, wybiera „8 Wspaniałych” – do 4 laureatów w kategorii „Ósemka Junior” (7-8 klasa szkoły podstawowej, 3 klasa gimnazjum) oraz do czterech 4 laureatów w kategorii „Ósemka Senior” (3 klasa gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub ponadpodstawowa). Spośród nich wyłaniana jest jedna osoba, która reprezentuje Kraków w ogólnopolskiej edycji konkursu.

Kandydaci muszą wyróżniać się m.in. konsekwencją, zaangażowaniem i wytrwałością w podejmowaniu działań prospołecznych, minimum jednorocznym doświadczeniem pracy w charakterze wolontariusza, umiejętnością i chęcią współpracy z innymi uczniami w szkole i kolegami poza szkołą, wzorotwórczymi zachowaniami w życiu codziennym. laureaci to osoby pozytywne, które poprzez zaangażowanie na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy pokazują, że życzliwość i bezinteresowna pomoc może być antidotum na agresję, uzależnienia i brutalizację życia.

Zgłoszenia kandydatów może dokonać każdy mieszkaniec Krakowa indywidualnie, grupa mieszkańców, stowarzyszenie, szkoła, uczelnia, parafia oraz inna instytucja lub organizacja. Istnieje też możliwość zgłoszenia się przez samego zainteresowanego. Do zgłoszenia powinny być dołączone dwie różne rekomendacje (odrębne od zgłoszenia). Formularz zgłoszenia należy uzupełnić o dowolne dokumenty obrazujące działalność kandydata.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 4 marca na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” (ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków), z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można także złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–19.00. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie: portaledukacyjny.krakow.pl.

Konkurs „8 Wspaniałych” organizowany jest od 1994 roku. Jego twórców zainspirował western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiali się przemocy i złu w małym biednym meksykańskim miasteczku. Pierwsza edycja została przeprowadzona w ośmiu dzielnicach-gminach samorządowych Miasta Stołecznego Warszawy – stąd jego nazwa, która obowiązuje do dziś. Już rok później do akcji zaczęły się przyłączać kolejne miasta. W Krakowie konkurs został przeprowadzony po raz pierwszy w 1995 roku. Od roku 1997 bezpośrednim organizatorem konkursu w Krakowie jest MDK „Dom Harcerza”. Współorganizatorem jest Wydział Edukacji UMK.

Podziel się tą informacją: