Ostatnie pożegnanie Mieczysława Staneckiego

23 stycznia 2019 r. na wojskowej części Cmentarza Rakowickiego w Krakowie miała miejsce ceremonia ostatniego pożegnania mjr Mieczysława Staneckiego ps. „Rokita” (1920-2019). Zmarły w latach 1940-1945, w szeregach struktur miejskich ZWZ/AK, prowadził działalność konspiracyjną na terenie Krakowa, a szczególnie w wywiadzie i kontrwywiadzie. Jako pracownik miejskich instytucji – transportowych i kanalizacyjnych, miał możliwość pozyskiwania cennych informacji, bardzo przydatnych w działalności bieżącej struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Kombatant w latach powojennych działał społecznie i na niwie patriotycznej. Odznaczony został: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska oraz Odznaką Zasłużony dla Miasta Krakowa.

Fot. Artur Jachna

Zmarłego pożegnała Rodzina i przyjaciele oraz delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Małopolskiego i Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddziału Kraków Śródmieście.

Fot. Artur Jachna
Fot. Artur Jachna
Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: