Obchody 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie

Miejskie obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Krakowie odbyły się w piątek 11 stycznia 2019 r. na Cmentarzu Rakowickim. Szczególnie licznie przybyła młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z Krakowa. Uczniowie wraz z nauczycielami uczcili pamięć Powstańców Styczniowych, czym upamiętnili zryw niepodległościowy sprzed 156 lat.

Fot. M. Jabłoński

Uroczystość odbyła się tradycyjnie, tak jak w latach ubiegłych w orbicie kwatery Ra, gdzie pochowani są powstańcy listopadowi i styczniowi. Szkoły i inne instytucje wystawiły kilkanaście pocztów sztandarowych, przybyli ponadto uczniowie w grupach pod opieką nauczycieli. Obecni byli przedstawiciele organów samorządowych i państwowych, kombatanci, społecznicy, seniorzy i inni goście. Relację z uroczystości zamieściła TVP 3 Oddział Kraków w głównym wydaniu Kroniki, emitowanym tego samego dnia.

Fot. M. Jabłoński

Obchody, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadził Pan Dr Konrad Meus, krakowski historyk XIX wieku, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie. Przedstawił On zgromadzonym rys historyczny Powstania Styczniowego, nawiązując szczególnie do historii regionalnej, pogranicza zaborów austriackiego i rosyjskiego – na przykładzie obszaru dzisiejszej gminy Michałowice. Kolejnym tradycyjnym punktem programu uroczystości na Cmentarzu Rakowickim, była modlitwa zebranych pod przewodnictwem Ojca Jerzego Pająka ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów w Krakowie, kapelana środowisk patriotycznych i niepodległościowych.

Fot. M. Jabłoński

Po modlitwie nastąpiła ceremonia składania kwiatów i zapalania zniczy pamięci, dla której tłem był podkład muzyczny w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Wojskowej. W składaniu okolicznościowych wiązanek kwiatów wzięli udział przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

•Związek Inwalidów Wojennych RP, Oddział Kraków Śródmieście;
•Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Małopolskim wraz z przedstawicielami wybranych organizacji kombatanckich;
•W imieniu Pana Prezydenta Miasta Krakowa Pani Agnieszka Staniszewska Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa a także w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pan Sławomir Pietrzyk – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa;
•W imieniu Pana Wojewody Małopolskiego Pan Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski;
•Konsul Republiki Słowacji Pan Slavomir Nagy;
•W imieniu Pana Rektora Politechniki Krakowskiej Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz Prorektor PK;
•Senator RP Pan Zbigniew Cichoń wraz z Małżonką;
•Dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pan dr hab. Filip Musiał;
•Delegacja Związku Polskich Spadochroniarzy;
•Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Małopolski;
•W imieniu Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie i jego filii Ośrodka Edukacji Obywatelskiej – Panowie Mariusz Cupiał i Artur Jachna;
•Delegacje uczniowskie.

Fot. M. Jabłoński

Poległych Powstańców uczczono minutą ciszy, a po podziękowaniu zebranym za udział w uroczystości. Pod koniec uroczystości przedstawiciele Centrum Młodzieży dystrybuowali wśród zebranych materiały edukacyjne, w tym serię Krakowskich Kart Historycznych z serii „100-lecie odzyskania Niepodległości”. Uroczystości odbyły się w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”.

Fot. M. Jabłoński

W obchodach uczestniczyła młodzież reprezentująca następujące szkoły (w większości z pocztami sztandarowymi, w niektórych wypadkach z liczniejszymi grupami uczniów):

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie;
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie;
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie;
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego w Krakowie;
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie;
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 74 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie;
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie;
II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie;
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie;
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krakowie;
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie;
Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie.

Fot. M. Jabłoński

Organizatorzy:

•Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski
•Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie wraz z filią –  Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej
•Związek Inwalidów Wojennych RP
•Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Małopolskim.

Tekst: Artur Jachna
Fotografie: Mariusz Jabłoński

GALERIA

Podziel się tą informacją: