Oddadzą hołd powstańcom styczniowym

W piątek, 11 stycznia, o godz. 12.00 na cmentarzu Rakowickim odbędzie się uroczystość upamiętniająca 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Podczas uroczystości na grobie powstańców, który znajduje się w kwaterze Ra Polonia, złożone zostaną kwiaty. W obchodach weźmie również udział młodzież szkół krakowskich, dla której będzie to żywa lekcja historii.

Na cmentarzu Rakowickim spoczywa 33 powstańców styczniowych. Poświęcony im pomnik ma kształt obelisku z wizerunkiem krzyża, palmy i orła – symbolizujących kolejno zmartwychwstanie, męczeństwo i męstwo. Są też na nim herby Polski, Litwy i Rusi.

W uroczystości wezmą udział władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele Wojska Polskiego, środowiska kombatanckie, m.in. Związek Inwalidów Wojennych, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wojewodzie małopolskim, organizacje niepodległościowe, społeczne i polityczne oraz młodzież szkół krakowskich.

Organizatorami obchodów 156. rocznicy wybuchu powstania styczniowego są: prezydent Krakowa, Związek Inwalidów Wojennych, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy wojewodzie małopolskim, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie wraz z filią – Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej.

Podziel się tą informacją: