Oddział IPN w Krakowie podsumował działalność w 2018 roku

Fot. IPN Kraków

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8) gościliśmy 27 grudnia 2018 r. dziennikarzy. Dyrektor Oddziału dr hab. Filip Musiał oraz naczelnicy kilku biur Instytutu w Krakowie podsumowali działania podejmowane w mijającym roku.

– Koncentrowaliśmy się, rzecz jasna, na setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale trzeba też wspomnieć o dużej liczbie innych przedsięwzięć, związanych na przykład z 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz o pozostałych działaniach, będących po prostu systematyczną, codzienną pracą badawczą – mówił dyrektor Musiał.

Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych dr Michał Wenklar zaprezentował nasze dwa najnowsze wydawnictwa. Pierwsze to bogato ilustrowana książka Edwarda Kubalskiego pt. „Kraków w czasie wielkiej wojny” – szkic kronikarski, opracowany przez dr. Macieja Zakrzewskiego. Zawiera zapiski urzędnika i działacza politycznego, przedstawiające codzienność miasta podczas I wojny światowej.

Drugie wydawnictwo to broszura popularnonaukowa pt. „Józefa Piłsudskiego pojedynek z imperium (1887-1917)”, opracowana przez dr. hab. Henryka Głębockiego. Stanowi ona zapowiedź edycji źródłowej nieznanych dokumentów rosyjskiej Ochrany i zawiera teksty wybitnych historyków: prof. Andrzeja Nowaka, prof. Włodzimierza Sulei, dr. Głębockiego oraz fragmenty niepublikowanych dotąd dokumentów carskich służb na temat Piłsudskiego.

Podsumowaliśmy również tegoroczne przedsięwzięcia pionu poszukiwań i identyfikacji IPN. Kierujący nim w Krakowie dr Dawid Golik mówił o poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego w Małopolsce. W tym roku udało nam się zidentyfikować sześciu żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego.

Najwięcej działań krakowskiego IPN koncentrowało się w tym roku wokół setnej rocznicy odzyskania niepodległości. O szczegółach opowiedział naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Michał Masłowski. Dyrektor Oddziału zasygnalizował przy tym nasze najważniejsze plany na przyszły rok. Na pewno poświęcimy wiele uwagi 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu i kontraktowych wyborów roku 1989.

– Druga bardzo ważna sprawa to przypadająca w czerwcu 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. I wreszcie 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow – dodał dyrektor Musiał.

Podziel się tą informacją: