Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Polską Komisję Likwidacyjną

W poniedziałek, 29 października, o godz. 11.30, na dziedzińcu pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca powołanie w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Tablicę odsłoni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Odsłonięcie tablicy to wydarzenie towarzyszące konferencji popularnonaukowej „Krakowscy ojcowie polskiej niepodległości”, która odbędzie się w dniach 29–30 października. Uroczystość wpisuje się w projekt „Wyzwolona” realizowany z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tablica zlokalizowana będzie na elewacji zachodniej pałacu Wielopolskich od strony dziedzińca (na prawo od istniejących tablic).

Polska Komisja Likwidacyjna została powołana do życia 28 października 1918 r. w sali obrad pałacu Wielkopolskich przez polskich posłów do parlamentu austriackiego. 31 października przejęła pełnię władzy w Krakowie. To był pierwszy lokalny rząd, który miał odbudować struktury państwowe na terenach Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W skład Komisji weszły wszystkie stronnictwa, zarówno lewicowe, jak i endeckie. Główną rolę odegrały: Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, Polska Partia Socjaldemokratyczna i Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej stanął przywódca PSL „Piast” Wincenty Witos. Do zadań Komisji należało przejmowanie władzy z rąk austriackich oraz prowadzenie przygotowań do połączenia Galicji i Śląska Cieszyńskiego z resztą ziem polskich. Została rozwiązana w 1919 r. dekretem Józefa Piłsudskiego i zastąpiona przez Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy.

Folder informacyjny

Podziel się tą informacją: