Szopkarstwo krakowskie niebawem na liście UNESCO

Jest szansa, że tradycja krakowskiego szopkarstwa znajdzie się na Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wniosek złożony w 2017 roku w tej sprawie został zaopiniowany pozytywnie.

Komitet Międzyrządowy ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego docenił również włączenie społeczności lokalnej w proces jego przygotowania, klarowność opisów oraz jakość przygotowanego filmu promocyjnego. Jednak ostateczną decyzję o wpisie poznamy podczas posiedzenia Komitetu w dniach 26 listopada – 1 grudnia.

To wielki sukces wszystkich szopkarzy oraz osób i instytucji – Miasta Krakowa z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaangażowanych w powstanie wniosku oraz w podtrzymywanie i ochronę tej wspaniałej tradycji.

Podziel się tą informacją: