“CZY ZNASZ KRAKÓW ? – edycja 2018/19 „CRACOVIA MADIAEVALIS ”Kraków do schyłku wieków średnich.

Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji konkursu “Czy znasz Kraków?” Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dla nauczycieli i uczniów oraz potrzebne dokumenty do wzięcia udziału w konkursie.

Eliminacje szkolne przeprowadzają komisje powołane przez dyrektora szkoły wg własnego regulaminu.W wyniku tych eliminacji szkoły typują uczestników do konkursu międzyszkolnego. W eliminacjach międzyszkolnych mogą brać udział zarówno uczestnicy indywidualni jak i 3 – osobowe drużyny.Szkoły zgłaszają dowolną liczbę uczestników indywidualnych i/lub od jednej do dziesięciu trzyosobowych drużyn.

Eliminacje międzyszkolne przeprowadza komisja powołana przez Organizatorów. Eliminacje są pisemne.Każdy z uczestników odpowiada indywidualnie na pytania zawarte w teście. W przypadku uczestnictwa drużynowego liczba punktów zdobytych przez daną drużynę jest sumą punktów otrzymanych przez każdego z członków drużyny. Do finału przechodzi 8 drużyn i 10 uczestników indywidualnych.Jeżeli test nie wyłoni 8 drużyn to między drużynami, które otrzymały tę samą liczbę punktów nastąpi dogrywka ustna – do pierwszego błędu. 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w eliminacjach (bez względu na to czy zostali zgłoszeni w drużynie czy indywidualnie) weźmie udział w finale pisemnym, który zostanie rozegrany po finale drużynowym konkursu. Celem finału jest wyłonienie 3-ch najlepszych drużyn i 3-ch najlepszych uczestników.

Terminarz

Do 9 listopada 2018 r. prosimy o przesłanie drogą elektroniczną listy uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie.

Kartę zgłoszenia uczestników konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?” wg. załączonego wzoru proszę przesłać na adres: asek@cmjordan.krakow.pl.

Od 13 listopada 2018 r. do 5 marca 2019 r. odbędą się wykłady związane z tematem konkursu dostępne dla wszystkich uczestników, miejsce wykładów: Sala Miedziana, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

Załączniki:

KARTY ZGŁOSZENIA 2018 konkursu Czy znasz Kraków

Regulamin Konkursu Czy znasz Kraków 2018

ZGODA RODZICÓW-OPIEKUNÓW konkursu Czy znasz Kraków

Podziel się tą informacją: