Konferencja „Odkrywanie wolności, doświadczenie niepodległości” w UMK

W czwartek 11 października 2018 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyła się konferencja metodyczna przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli p.t. „Odkrywanie wolności, doświadczenie niepodległości” – Teoretyczne i praktyczne Inspiracje do kreowania odpowiedzialnych postaw i twórczych działań. Patronat nad spotkaniem objęli Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław Kośmider, Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan Krzysztof Stopka oraz Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta Pani Marzena Kędra.

Fot. Wioletta Kolbusz-Lasa

Program konferencji obejmował trzy panele: Odkrywanie Wolności, Doświadczenie Niepodległości oraz Inspiracyjne Konteksty Twórczych Działań. W ramach ostatniego z powyższych, rozważano zagadnienie różnorodności metod i form edukacyjnych inspirujących do działania. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowali w ramach tegoż panelu reprezentanci różnorodnych instytucji, współpracujących ze szkołami. Możliwość przedstawienia przed zebranym w Sali Obrad UMK, forum nauczycielskim, realizowanych projektów, konkursów i zajęć edukacyjnych, mieli również pracownicy Ośrodka Edukacji Obywatelskiej – filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Prezentacja i jej omówienie spotkało się z zainteresowaniem zebranych, szczególnie, że otrzymali oni wybrane wydawnictwa OEO.

Fot. Wioletta Kolbusz-Lasa

Tekst: Artur Jachna
Fotografie: Wioletta Kolbusz-Lasa, Mariusz Jabłoński.

Podziel się tą informacją: