Nowa wystawa czasowa “Codzienność kadeckich korpusów w II RP”

Historia szkoły rycerskiej w Polsce sięga 1765 r., kiedy król Stanisław August Poniatowski powołał pierwszą tego typu instytucję. Idea przetrwała okres zaborów i zaowocowała utworzeniem, jeszcze w październiku 1918 r. w Krakowie, Szkoły Podchorążych, przekształconej następnie w Korpus Kadetów.

Korpusy (lwowski, modliński i rawicki), jako elitarne szkoły, miały za zadanie kształcić młodzież w zakresie ogólnokształcącym oraz wojskowym, wychowując przyszłe kadry Wojska Polskiego. W kadetach rozwijano poczucie honoru, karność, koleżeństwo, miłość do ojczyzny. Dbano o ich rozwój intelektualny i fizyczny. W krytycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej kadeci zdali swój najważniejszy egzamin i mimo wakacji stawili się gotowi służyć ojczyźnie na polu walki. Podobnie z chwilą wybuchu III powstania śląskiego, mimo kategorycznego zakazu władz wojskowych, znaleźli się w szeregach powstańców. W uznaniu zasług w walkach o granice, od odchodzącego pokolenia otrzymali sztandar z 1863 i zostali tym samym kontynuatorami ich tradycji. W czasie okupacji również nie zawiedli, walcząc na wszystkich frontach i służąc w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego.

Wystawa „Codzienność kadeckich korpusów w II Rzeczypospolitej” składa się z ponad 40 unikatowych fotografii ze zbiorów Muzeum AK dokumentujących życie kadetów: naukę, ćwiczenia wojskowe, obozy letnie czy uroczystości. Ponadto zwiedzający będą mieli okazję poznać zarys historii szkół rycerskich w Polsce oraz ich rolę w kształtowaniu pokolenia, które tak licznie wzięło udział w konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej. Wystawa prezentowana będzie od 28 września do 30 grudnia 2018 r.

Podziel się tą informacją: