Przyznano medale „Cracoviae Merenti”

Fot. Wiesław Majka

Okręgowa Izba Radców Prawnych i ruch Komitetów Obywatelskich dołączyły do grona uhonorowanych brązowym medalem „Cracoviae Merenti”. Wyróżnienia wręczyli w środę, 3 października, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz przewodniczący rady miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie jest organizacją samorządu zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług prawniczych a także reprezentowanie interesów zawodowych jej członków.

– W 1982 roku, 36 lat temu, uchwalono ustawę o radcach prawnych – to cała epoka w historii Polski. Jesteśmy w Krakowie dumni z osiągnięć i imponującego dorobku naszej Izby – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Podkreślił, że krakowscy radcy prawni aktywnie uczestniczyli najpierw w budowaniu struktur samorządu radcowskiego w Polsce, a potem w pracach uformowanej już Krajowej Izby.

– Izba od początku stała na straży etyki zawodu radcy prawnego, integrowała środowisko, pilnowała wysokiego poziomu świadczeń prawniczych, budowała etos zawodu, stawiając też nieraz czoła próbom osłabienia korporacji. Głos tego środowiska przypominał w krytycznych chwilach, że istnienie samorządu jest niezbędnym elementem demokratycznego państwa prawnego, że bez silnej korporacji prawniczej nie będzie silnej obrony praw i wolności obywatelskich. I jej ochrona leży w interesie zwykłego obywatela czy przedsiębiorcy – podkreślił Jacek Majchrowski.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie organizuje i realizuje programy edukacji prawnej pro bono w 25 szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie przy pomocy 90 radców prawnych wdrożono programy edukacji prawnej, docierając do blisko 1400 uczniów. Innym rodzajem działalności na rzecz krakowskiej społeczności lokalnej są nieodpłatne akcje pomocy prawnej w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz akcji „Niebieski Parasol”. W 2015 roku Izba została laureatem prestiżowej nagrody specjalnej „Izba Pro publico bono” przyznawanej przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Izba uczestniczy także w akcji „Prawnicy Chorym Dzieciom” na rzecz Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

– Medalem „Cracoviae Merenti” obdarza się wybitne postacie, organizacje i instytucje, które w sposób szczególny, poprzez swoje osiągnięcia i zasługi, przysłużyły się naszemu miastu. Z wielką radością i dumą ogłaszam, że do grona uhonorowanych brązowym medalem „Cracoviae Merenti” dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie – powiedział przewodniczący rady miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

– Podziękowania kieruję do wszystkich radców prawnych. To ich wieloletnia praca i wysiłek przyczyniły się do budowy wizerunku samorządu – podkreślił po otrzymaniu wyróżnienia dr Marcin Sala-Szczypiński, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Dodał, że przedstawiciele Izby będą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i działać na korzyść społeczności lokalnej.

Masowy ruch Komitetów Obywatelskich (KO) to ruch społeczno-polityczny zainicjowany w maju 1989 przez Komitet Obywatelski „Solidarność” dla przeprowadzenia kampanii wyborczej Solidarności w wyborach do parlamentu (4 VI 1989).

– Znaczącym sukcesem ruchu Komitetów Obywatelskich w skali kraju stały się pierwsze wolne wybory samorządowe. 27 V 1990 kandydaci KO zdobyli 47% z blisko 52 tys. mandatów radnych, jakie wówczas obsadzono. Komitety Obywatelskie stały się podstawą dla odradzającego się samorządu i głównym źródłem kadr nowej administracji państwowej i samorządowej – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Należy podkreślić, że w Krakowie, w pierwszej Radzie Miasta znalazło się 73 na 75 radnych wskazanych przez lokalne Komitety Obywatelskie. Najważniejsze decyzje dotyczące sposobów działania nowej administracji w mieście zostały przygotowane przez Komitety Obywatelskie w trosce o dobro mieszkańców oraz z ich udziałem. Wypracowane w Krakowie sposoby działania stały się wzorem dla samorządów wielu polskich miast – dodał prezydent.

– Można powiedzieć, że ruch Komitetów Obywatelskich jest ojcem współczesnego samorządu – powiedział przewodniczący rady miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Brązowy medal „Cracoviae Merenti” dla ruchu Komitetów Obywatelskich odebrali: prof. Zygmunt Kolenda, prof. Janusz Orkisz i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Bolesław Kosior.

– Komitety stały się kuźnią kształtującą wielu działaczy, którzy stali się potem liderami w administracji samorządowej – podkreślił po odebraniu medalu prof. Zygmunt Kolenda. Przypomniał historię kształtowania się ruchu w 30. rocznicę jego powstania i dodał, że ruch miał łączyć, a nie dzielić.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnił chór „Qattro voci”.

Podziel się tą informacją: