Krakowskie obchody 79. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i Dnia Sybiraka

W poniedziałek 17 września 2018 roku w Krakowie odbyło się szereg uroczystości upamiętniających 79. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę a także Dzień Sybiraka. Poświęcone zostały one pamięci Ofiar systemów totalitarnych, obywateli II RP. Rocznica ta jest niemniej ważna niż data 1 września. Cezura ta oznacza zapoczątkowanie falę sowieckich mordów na polskich oficerach i inteligencji a innych także przedstawicielach kresowych elit.

Uroczystości zostały zorganizowane przez następujące instytucje: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komitet Opieki Nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Związek Sybiraków Oddział w Krakowie oraz Związek Piłsudczyków Oddział Małopolski.

Fot. Artur Jachna

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu, sprawowaną pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. Zebrani modlili się w intencji ofiar sowieckiego i niemieckiego totalitaryzmu oraz osób poległych za wolność Ojczyzny, aby po zakończeniu nabożeństwa zejść na Plac Ojca Adama Studzińskiego. Tam pod Krzyżem Katyńskim a także pod tablicami Zesłańców Sybiru i Ofiar „operacji polskiej NKWD”, wygłoszono okolicznościowe wystąpienia i złożono okolicznościowe wieńce oraz wiązanki kwiatowe. Gościem specjalnym zgromadzenia publicznego, był Pan Mjr Jerzy Krusenstern, jeden z ostatnich żyjących obrońców Grodna we wrześniu 1939 roku.

Fot. Artur Jachna

Modlitwę za poległych na Placu Ojca Adama Studzińskiego, poprowadził niestrudzony kapelan krakowskich środowisk kombatanckich i niepodległościowych, a jednocześnie Związku Sybiraków, ojciec Jerzy Pająk OFM Cap. Mowy do zebranych wygłosili: Pani Aleksandra Szemioth, Prezes Zarządu Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Pan Marek Pęk Senator RP, Pan dr hab. Filip Musiał Dyrektor krakowskiego oddziału IPN a także Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty. Odbył się uroczysty Apel Pamięci, a Kompania Honorowa Wojska Polskiego trzykrotnie oddała salwę honorową. Uroczystość uświetniła też obecność orkiestry wojskowej oraz znacznej ilości pocztów sztandarowych, w większości reprezentujących krakowskie placówki oświatowe. Nie zabrakło harcerzy i strzelców a także Krakowian i turystów.

Tego samego dnia odbyły się również uroczystości sybirackie w klasztorze O.O. Kapucynów a także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Symbolicznej Mogile – Pomniku Ofiar Komunizmu, znajdującej się na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: