Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny

16 września o godz. 12:00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory, sala audytoryjna Kupferhaus, wejście od ul. Szczepańskiej 2, na wykład otwarty Tadeusz Kościuszko – bohater wciąż aktualny. Prelegentem będzie dr hab. prof. UAM Bartosz Korzeniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wykład pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Piotra Glińskiego – Pierwszego Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach projektu: Polskie miejsca pamięci. Dzieje dumy i chwały.

Organizatorzy:
Narodowe Centrum Kultury
Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Podziel się tą informacją: