Uroczyste otwarcie Hangaru Czyżyny

W niedzielę 9 września 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Hangaru Czyżyny – obiektu zabytkowego, który ma w przyszłości stać się kolejnym po Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Fot. Artur Jachna

Głównym punktem bogatych w atrakcje obchodów było otwarcie wystawy Moto – Historie, dokonane przez Pana Profesora Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa. Ekspozycja w formie przekrojowej obrazuje historię polskiej motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu służby publicznej (wykorzystano tu m. in. wielkiej wartości zbiory Muzeum Ratownictwa w Krakowie).

Fot. Artur Jachna

Wystawa mieści się w największym budynku związanego historycznie z transportem publicznym kompleksu, znajdującego się w Dzielnicy XIV Czyżyny. Początkowo był to hangar cywilnego portu lotniczego przedwojennego Krakowa, a w latach powojennych przez lata wykorzystywany był jako jedna z baz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z wspomnianym budynkiem bezpośrednio łączyły się dwa z bogatego programu wydarzeń, tj. oprowadzanie kuratorskie po wystawie Moto – Historie (Pan Iwo Wachowicz – Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie) oraz spacer dookoła obiektu p.t. „Hangar Czyżyny – co to za miejsce?” (Pan dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie).

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: