Jak odebrać niepodległościowy pakiet edukacyjny IPN. Komunikat dla nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie akcji „Mój pierwszy zeszyt”

W związku z pytaniami nauczycieli, zainteresowanych otrzymaniem niepodległościowych pakietów edukacyjnych IPN dla pierwszoklasistów (specjalny zeszyt i ołówek) informujemy, że w tej sprawie należy się kontaktować z naszymi pracowniczkami:

Katarzyna Łysak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie – tel. 12 211 70 23,
e-mail: katarzyna.lysak@ipn.gov.pl
Katarzyna Pronobis, Delegatury IPN w Kielcach – tel. 600 176 077, e-mail: katarzyna.pronobis@ipn.gov.pl

W Krakowie i Małopolsce pakiety dla pierwszaków będą rozprowadzane w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty po 14 września, gdy dyrektorzy szkół przekażą aktualne informacje o liczbie uczniów w klasach pierwszych.

W Kielcach i województwie świętokrzyskim dystrybucją pakietów IPN zajmuje się Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Kielce oraz powiaty kielecki, konecki i skarżyski – Kuratorium Oświaty w Kielcach, pok. 219, powiaty buski i kazimierski – Oddział Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju,powiaty jędrzejowski, włoszczowski i pińczowski – Oddział Kuratorium Oświaty w Jędrzejowie.

Podziel się tą informacją: