Spotkanie środowiska Inspektoratu „Maria” 106 DP AK w Krakowie

W sobotę, 1 września 2018 roku w krakowskim kościele O.O. Kapucynów, zebrali się przedstawiciele środowiska Inspektoratu „Maria” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Warto zaznaczyć, iż jednostka ta wzięła czynny udział w realizacji Planu „Burza”, wiążąc znaczne siły niemieckie na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. na obszarze północnej Małopolski.

Mszy św. odprawionej w intencji poległych w walce i zmarłych po wojnie żołnierzy Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej, przewodniczył i homilię wygłosił, kapelan środowisk patriotycznych i niepodległościowych Krakowa, ojciec Jerzy Pająk OFM Cap. Po obu stronach nawy głównej świątyni mieszczącej się przy ul. Loretańskiej, rozlokowane zostały poczty sztandarowe reprezentujące koła w Miechowie i Kazimierzy Wielkiej.

Fot. Artur Jachna

Po zakończeniu uroczystości w kościele, zebrani udali się – zgodnie z wieloletnią tradycją – do klubu „Żaczek”, mieszczącego się przy ul. Oleandry, gdzie odbyło się okolicznościowe spotkanie koleżeńskie na którym omawiano również sprawy organizacyjne.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: