Fundacja „Gloria Fortibus” upamiętni Józefa Piłsudskiego

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Krakowa radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie posągu marszałka Józefa Piłsudskiego. Radni poparli inicjatywę – posąg stanie na obszarze należącym do Fortu nr 51½ „Swoszowice”.

Upamiętnienie Józefa Piłsudskiego to inicjatywa Fundacji „Gloria Fortibus”, która od 16 sierpnia 2016 roku dzierżawi teren Fortu nr 51½ „Swoszowice”. Teren jest zagospodarowywany z miejskimi służbami konserwatorskimi i przeznaczony do realizacji zadań statutowych Muzeum Spraw Wojskowych.

Trzymetrowy posąg przedstawia marszałka w pełnym umundurowaniu, z szablą w lewej ręce. Projekt autorstwa artystów rzeźbiarzy z Krakowa – Edwarda Osieckiego i Władysława Dudka, został wykonany w technice odlewu z brązu w połowie lat 90. XX w. Posąg jest własnością Muzeum Spraw Wojskowych i został zakupiony ze środków Fundacji.

Posąg ma stać się symbolem trudnych, politycznych wyborów polskich polityków i wojskowych, którzy pod koniec I wojny światowej skorzystali z nadarzającej się okazji, zmienili sojusze i tym samym w 1918 roku przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podziel się tą informacją: