Architektoniczny portret miasta

Rozpoczął się nowy projekt Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie pt. „Nowa Huta – architektoniczny portret miasta”. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z Fundacją Instytut Architektury składać się będzie z dwudziestu wydarzeń: zwiedzania, prelekcji i spacerów, które od czerwca do grudnia 2018 r. portretować będą architektoniczne dziedzictwo kulturowe Nowej Huty z drugiej połowy XX w.

Pierwszy spacer, 17 czerwca 2018 r. poprowadził architekt i historyk sztuki Michał Wiśniewski. Wydarzenie poświęcone było architekturze i urbanistyce najstarszej części Nowej Huty. Na lipiec i sierpień przewidziano kolejnych pięć wydarzeń. Poznawać będziemy Blok Szwedzki i Francuski oraz kościół na os. Szklane Domy (1 lipca), założenie Mistrzejowic (8 lipca), postmodernistyczne os. Centrum E (18 sierpnia), os. Wandy, Willowe, Hutnicze i Stalowe (19 sierpnia), a także osiedla sektora D, które powstały po okresie „odwilży” (26 sierpnia).

Podczas wrześniowych spacerów zapoznamy się z założeniami architektoniczno-urbanistycznymi Bieńczyc (1 września), Wzgórz Krzesławickich (8 września) oraz Czyżyn (23 września). Do grudnia zwiedzać będziemy ponadto najciekawsze obiekty i wybrane wnętrza. Oprócz Michała Wiśniewskiego wydarzenia poprowadzą Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Paweł Jagło, Magdalena Smaga i Kamila Twardowska. Szczegółowy program uzupełniany jest na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka Kultury Norwida www.okn.edu.pl. Wstęp na wydarzenia jest wolny, ale należy zgłosić mailowo swój udział na adres: j.klas@okn.edu.pl.

Na zakończenie projektu wydana zostanie recenzowana publikacja oraz zaprojektowane będą tzw. ikony miejskie, czyli schematyczne rysunki-piktogramy przedstawiające najważniejsze obiekty. Na bazie tych grafik powstanie seria gadżetów promujących lokalne dziedzictwo kulturowe. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Został również objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Przedsięwzięcie adresowane jest przede wszystkim do mieszkańców Nowej Huty i całego Krakowa, a także turystów. Jego celem jest wzmacnianie świadomości wartości dziedzictwa kulturowego Nowej Huty, a także odkrywanie dziejów „małej ojczyzny”. Aspekt edukacyjny i popularyzatorski projektu jest szczególnie istotny w kontekście działań zmierzających do ochrony wartości zabytkowych Nowej Huty w formie utworzenia parku kulturowego i uznania jej za pomnik historii.

Podziel się tą informacją: