Zostań historykiem Muzeum Armii Krajowej

Muzeum Armii Krajowej, zaprasza do udziały w projekcie aktywizacji zawodowej, opartym na formule konkursowej przeznaczonym dla studentów oraz absolwentów studiów historycznych. Konkurs to unikalna szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego, a także sprawdzenie się w roli edukatora instytucji kultury.

Konkurs polega na opracowaniu scenariusza warsztatów edukacyjnych w jednym z wybranych tematów dotyczących historii XX wieku, II wojny światowej, Armii Krajowej lub Polskiego Państwa Podziemnego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać scenariusz warsztatów edukacyjnych dedykowany uczniom klas szkoły podstawowej 5-6 lub uczniom klas 7-8.

Praca powinna być kompletnym scenariuszem warsztatów do wybranej grupy wiekowej i:
-zawierać temat warsztatów, przedmiot oraz wskazanie grupy wiekowej, dla której warsztaty są przeznaczone;
-zawierać podział na część teoretyczną i praktyczną (zajęcia w sali Mała Akademia i na ekspozycji stałej Muzeum AK);
-zapewniać zgodność scenariusza warsztatów z właściwą podstawą programową określoną w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej;
-umożliwiać praktyczne wykorzystanie wiedzy z części teoretycznej na ekspozycji stałej Muzeum AK;
-określać cele warsztatów;
-wskazywać proponowany/przykładowy przebieg lekcji (w formie opisu czynności prowadzącego i uczestników w trakcie jej trwania);
-wskazywać rezultaty przeprowadzonych zajęć;
-zawierać materiały edukacyjne, ćwiczeniowe lub inne pomoce dla uczniów w formie elektronicznej do wydrukowania.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden scenariusz warsztatów. Jurorzy wyłonią zwycięzców, w ramach dwóch grup wiekowych. Laureaci w ramach nagrody będą mogli poprowadzić autorskie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które potrwają od września do października w Muzeum AK.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum Armii Krajowej.

Podziel się tą informacją: