„Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy”. Dyskusja wokół księgi pamiątkowej z okazji 60. urodzin ks. prof. Józefa Mareckiego – Kraków, 8 czerwca

W najbliższy piątek (godz. 18) w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie odbędzie się dyskusja wokół księgi pamiątkowej wydanej z okazji 60. rocznicy urodzin i 30 lat pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Józefa Mareckiego, zatytułowanej „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum”.

Oprócz ks. prof. Mareckiego, w spotkaniu wezmą udział redaktorzy tomu: dr hab. Lucyna Rotter i Andrzej Giza. Rozmowę poprowadzi dr Rafał Opulski.

Ks. prof. Marecki: członek Kolegium IPN, Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wieloletni pracownik Oddziału IPN w Krakowie oraz kierownik Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor wielu publikacji z zakresu historii najnowszej, archiwistyki oraz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.

Podziel się tą informacją: