Geneza i nurty ideowe harcerstwa

Muzuem Historyczne Miasta Krakowa zaprasza 24 maja do Celestatu, ul. Lubicz 16, o godz. 10:00 do udziału w konferencji Geneza i nurty ideowe harcerstwa. Celem konferencji jest nawiązanie kontaktów wśród historyków harcerstwa, integracja tego środowiska oraz innych zainteresowanych osób wokół koncepcji utworzenia w Krakowie Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Zapraszamy harcerzy wszystkich pokoleń, studentów krakowskich uczelni zainteresowanych historią oraz ideą wychowania harcerskiego, uczestników i działaczy organizacji młodzieżowych.

Na zakończenie uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia fortu 52 A “Jugowice”- “Łapianka” w Borku Fałeckim.


PROGRAM:
Godz. 10.00 – rozpoczęcie Konferencji, powitanie uczestników

Godz. 10.10 – Geneza skautingu polskiego na tle głównych polskich nurtów ideowych początku XX wieku – dr Marian Miszczuk

Godz. 10.30 – Czystość i abstynencja od alkoholu i tytoniu w programie wychowawczym harcerstwa – Wojciech Hausner

Godz. 10.50 – Religijność w programie wychowawczym harcerstwa – dr Tadeusz Perzanowski

Godz. 11.10 – Wychowanie wojskowe w programie wychowawczym harcerstwa – Lena Kuzka

Godz. 11.30 – Sprawy ideowe w myśli Henryk Glassa – Karol Leszczyński

Godz. 11.50 – Harcerstwo Polskie: idea, organizacja i działalność – dr Sebastian Bojemski

Godz. 12.10 – Dyskusja panelowa

Godz. 13.10 – Prezentacja projektu Muzeum Ruchu Harcerskiego

Godz. 13.30 – Wizja lokalna fortu 52 A „Jugowice”-„Łapianka”

Udział bezpłatny

Podziel się tą informacją: