Konferencja naukowa „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło” – Kraków 24-25 maja

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Narodowe w Krakowie organizują ogólnopolską konferencję naukową „Historia – wojsko – polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło”.

Wykłady i dyskusje odbędą się w dniach 24-25 maja 2018 r., w sali „U Samurajów” Muzeum Narodowego w Krakowie. Oddział IPN w Krakowie jest partnerem konferencji.

Program konferencji
Czwartek, 24 maja 2018

10.00 – otwarcie: płk Artur Gałecki, dr hab. Andrzej Betlej
Sekcja I
Moderator dr hab. Janusz Pezda

10.20 – prof. dr hab. Mariusz Wołos, Józef Piłsudski i Marian Kukiel. Skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu
10.40 – prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, Marian Kukiel jako dowódca na froncie polsko-bolszewickim
11.00 – prof. dr hab. Janusz Zuziak, Działalność Mariana Kukiela w czasie II wojny światowej
11.20 – dr hab. Zbigniew Wawer, prof. UKSW, Gen. Kukiel – szef ewakuacji Armii Polskiej we Francji oraz dowódca I Korpusu w Wielkiej Brytanii
11.40-12.00 – dyskusja
12.00-12.20 – przerwa na kawę
Sekcja II
Moderator dr Tomasz Siewierski

12.20 – dr hab. Przemysław Żukowski, Marian Kukiel na Uniwersytecie Jagiellońskim
12.40 – dr Paweł Wierzbicki, Marian Kukiel – dyrektor Muzeum i Biblioteki Czartoryskich
13.00 – dr hab. Janusz Pezda, Relacje Mariana Kukiela z rodziną Czartoryskich
13.20 – Dorota Otwinowska, Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Mariana Kukiela
13.40-14.00 – dyskusja
14.00-15.00 – obiad
Sekcja III
Moderator mjr dr Zbigniew Zielonka

15.00 – dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ, Przyjaźń Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji
15.20 – Janusz Nowak, Wzajemne relacje Mariana Kukiela z Józefem i Marią Czapskimi na podstawie korespondencji ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
15.40 – Roman Głowacki, Marian Kukiel a Wincenty Witos – galicyjscy politycy
16.00-16.20 – dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia obrad
16.30-18.00 – zwiedzanie ekspozycji Muzeum Narodowego w Krakowie pt. „Wyspiański”
20.00 – prezentacja książki Mariana Kukiela pt. „Studia Historyczne” i spotkanie dyskusyjne w Klubie Garnizonowym przy ul. Zybilkiewicza 1
Piątek, 25 maja 2018
Sekcja IV
Moderator dr Paweł Wierzbicki

10.00 – prof. dr hab. Rafał Habielski, Cena przyjaźni. Marian Kukiel w roli biografa Władysława Sikorskiego
10.20 – dr hab. Tadeusz Rutkowski, Marian Kukiel i Stanisław Kot – rozchodzące się drogi
10.40 – dr hab. Sławomir Nowinowski, prof. UŁ, Współpraca Generała Mariana Kukiela z Instytutem Literackim w Paryżu
11.00-11.20 – dyskusja
11.20-11.40 – przerwa na kawę
Sekcja V
Moderator mjr dr Zbigniew Zielonka

11.40 – prof. dr hab. Jerzy Maroń, Nie tylko czyn niepodległościowy. Badania Mariana Kukiela nad średniowieczną i staropolską wojskowością
12.00 – Kamil Szadkowski, Marian Kukiel jako badacz epoki napoleońskiej
12.20 – dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL, Mariana Kukiela badania nad Czartoryskim
12.40 – prof. dr hab. Marek Kornat, Marian Kukiel jako historyk dyplomacji
13.00-13.20 – dyskusja
13.20-14.20 – obiad
Sekcja VI
Moderator dr hab. Tadeusz Rutkowski

14.20 – prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Mariana Kukiela wizja dziejów porozbiorowych na tle historiografii emigracyjnej
14.40 – dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL, Historiografia Mariana Kukiela a polityka emigracyjna
15.00 – dr Tomasz Siewierski, Recepcja twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 roku
15.20-15.40 – dyskusja
15.40–16.00 – podsumowanie i zakończenie obrad
Honorowy patronat nad konferencją sprawuje ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Podziel się tą informacją: