Wykład prof. Marka Mączyńskiego w MHK

W dniach 13 i 14 kwietnia 2018 r. odbyła się szósta edycja projektu edukacyjnego „Pamiętaj z Nami”. Jest on poświęcony upamiętnieniu historii Żydów w Krakowie, a szczególnie 75. rocznicy likwidacji getta na Podgórzu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Podobnie jak w latach ubiegłych, „Pamiętaj z Nami” zostało przygotowane przez pracowników oddziałów MHK wchodzących w skład tzw. Trasy Pamięci, tj. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka pod Orłem, Ulica Pomorska oraz Miejsce Pamięci KL Płaszów.

W sobotę 14 kwietnia 2018 r. w przestrzeniach wystawienniczych oddziału MHK Ulica Pomorska odbył się wykład profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dra hab. Marka Mączyńskiego p.t. „Organizacja policji w okupowanym Krakowie oraz jej funkcjonowanie w tzw. Dzielnicy żydowskiej oraz na terenie obozu Płaszów”, który zgromadził grupę kilkudziesięciu osób, miłośników historii Krakowa i II wojny światowej.

Fot. Artur Jachna

Profesor Mączyński jest zatrudniony w Katedrze Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jako historyk prawa zajmuje się badaniem organizacyjno-prawnych aspektów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze zajętych przez Niemców w latach 1939-1945 ziem polskich. W obiegu naukowym funkcjonują także publikacje Marka Mączyńskiego poświęcone tematyce policji niemieckich operujących na obszarze Generalnego Gubernatorstwa. Stanowią one znaczący wkład w poznanie mechanizmów wewnętrznych okupacyjnego systemu przymusu i represji, wprowadzonego przez hitlerowców w naszej części Europie Środkowo-Wschodniej. Pod koniec wykładu wszyscy zebrani otrzymali egzemplarz książki Pana Profesora, co daje możliwość poszerzenia wiedzy własnej na temat zagadnień zasygnalizowanych na spotkaniu w MHK.

Podziel się tą informacją: