Połączenie Muzeum PRL-u i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Zespoły i Dyrekcja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) z radością odebrały informację o przyjęciu 11 kwietnia 2018 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwały o ogłoszeniu zamiaru połączenia obu instytucji. Otwiera to drogę do dalszych prac nad utworzeniem Muzeum Nowej Huty jako oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

28 lutego 2019 r. wygasa umowa o współprowadzeniu Muzeum PRL-u (w organizacji) pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Miejską Kraków, która od 1 marca 2019 r. samodzielnie poprowadzi instytucję. Wymusza to zmiany organizacyjne i formalne.

Połączenie obu instytucji uważamy za naturalną kontynuację dotychczasowych działań obu instytucji. Ich połączenie w jedno Muzeum Nowej Huty, które będzie opowiadało o historii najnowszej z perspektywy tej właśnie części Krakowa, wydaje się być w pełni uzasadnione.

Od początku prac nad utworzeniem Muzeum PRL-u powracało pytanie, jaka część ekspozycji powinna zostać poświęcona Nowej Hucie. Zarówno mieszkańcy, jak i historycy wielokrotnie wyrażali opinię, że Nowa Huta musi w planowanej opowieści zajmować kluczowe miejsce. Decyzje Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Rady Miasta Krakowa są dowodem na wsłuchanie się w te głosy.

Mamy nadzieję, że połączenie obu instytucji pozwoli na lepsze wykorzystanie wieloletniego doświadczenia oddziału MHK, oraz dynamiki i potencjału miejsca Muzeum PRL-u, a w najstarszej części Nowej Huty powstanie nowoczesne muzeum adresowane zarówno do społeczności lokalnej, jak i turystów. Wzmocnione dodatkowo siłą marki MHK.

Podziel się tą informacją: