Krakowskie licea kształcą najlepszych historyków!

W tym roku w eliminacjach centralnych XLIV Olimpiady Historycznej, przeprowadzonych 6–9 kwietnia w Gdańsku, uczestniczyło 113 uczniów wyłonionych spośród blisko 1800 uczestników eliminacji okręgowych. Zwycięzcą zawodów został uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie Kamil Gryczyński. Świetne wyniki osiągnęło również pozostałych ośmiu jego kolegów. W czołówce znalazło się jeszcze troje uczniów krakowskich liceów: z „Jedynki”, „Trójki” i „Siódemki”.

Tytuł laureata XLIV Olimpiady Historycznej uzyskało w tym roku 39 osób, wszyscy pozostali uczestnicy eliminacji zdobyli tytuł finalisty. W uroczystym zakończeniu zawodów wzięli udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć oraz dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Tegoroczni laureaci i finaliści odebrali zestawy nagród ufundowanych przez Marszałka Sejmu RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Nagrodę Wydawnictwa Nowa Era dla szkoły najaktywniejszej w działaniach związanych z promocją idei olimpijskiej rywalizacji otrzymało V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Krakowskie V Liceum Ogólnokształcące miało w tej edycji olimpiady aż dziewięciu reprezentantów. Laureatami zostali: Kamil Gryczyński (I miejsce, opiekun: Rafał Kobylec), Piotr Załęski (VII miejsce i Nagroda IPN, I miejsce w kategorii „Historia XX wieku”, opiekun: Józef Jaworski), Jakub Dziadur (VIII miejsce, opiekun: Józef Jaworski), Bartosz Sierant (VIII miejsce, opiekun: Józef Jaworski), Wojciech Pasek (XVI miejsce, opiekun: Rafał Kobylec). Tytuł finalisty zdobyli: Bartosz Ostafin (opiekun: Józef Jaworski), Wojciech Kotwica (opiekun: Rafał Kobylec), Piotr Wójcik (opiekun: Józef Jaworski), Kamil Federyga (opiekun: Stanisław Garlicki).

W gronie laureatów znaleźli się także Kacper Trzop z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego (VIII miejsce) oraz Weronika Lurka z III LO im. Juliusza Słowackiego (X miejsce). Tytuł finalisty zdobył Bartosz Kurdziel z VII LO im. Zofii Nałkowskiej.

Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy świetnych wyników!

Podczas finału olimpiady uczniowie pisali pracę pisemną, przygotowali analizę tekstu źródłowego oraz odbyli egzaminy ustne z wiedzy z wybranej specjalności. Jurorzy zgodnie podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników okazją do dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, uzyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia jest magnesem przyciągającym niezmiennie najlepszych miłośników historii ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Podziel się tą informacją: