„Pro Memoria” – zapiski prymasa Stefana Wyszyńskiego w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – 21 lutego

Środa, 21 lutego 2018 r., godz. 18, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8). Zapraszamy na kolejne spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Tym razem inspiracją dyskusji będą dwa tomy zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego „Pro Memoria”, obejmujące lata 1948-1952 oraz 1953. W spotkaniu prowadzonym przez Romana Graczyka wezmą udział redaktorzy publikacji: Ewa Czaczkowska i dr hab. Paweł Skibiński.

To pierwsze całościowe wydanie zapisków Stefana Wyszyńskiego z lat 1948-1981. Unikatowe świadectwo niestrudzonej działalności prymasa oraz niekwestionowanego autorytetu społecznego i rzecznika praw narodu. W ramach zainaugurowanej serii ukaże się 27 tomów, niemal każdy z nich dotyczy kolejnego roku życia prymasa Wyszyńskiego. Edycja stała się możliwa dzięki współdziałaniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowi część centralnego projektu badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.

O zapiskach prymasa Wyszyńskiego rozmawiają Roman Graczyk i dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, wykładowca Akademii Ignatianum.

Podziel się tą informacją: