Czy Polska mogła uniknąć rozbiorów? Debata w ramach „Krakowskiego Kolokwium”

27 lutego, o godz. 18.00, w sali audytoryjnej Kupferhaus Pałacu Krzysztofory, na Rynku Głównym 35, odbędzie się kolejna debata w ramach „Krakowskiego Kolokwium”. Tym razem jej uczestnicy będą dyskutować o przyczynach rozbiorów.


Udział w debacie wezmą:

-prof. Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),

-prof. Zofia Zielińska (Uniwersytet Warszawski), prof. Wojciech Kriegseisen (Polska Akademia Nauk w Warszawie).

Rozmowę poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

5 sierpnia 1772 r. Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktat dotyczący podziału ziem Rzeczypospolitej. Nastąpił I rozbiór. Pierwsza próba zaboru ziem Rzeczypospolitej Polski i Litwy miała jednak miejsce znacznie wcześniej – w okresie potopu szwedzkiego. W 1656 r. w Radnot podpisany został traktat, na mocy którego miał się dokonać podział państwa polsko-litewskiego. Układ ten zawarły Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Kozacy oraz książę Bogusław Radziwiłł.

W dyskusji o przyczynach rozbiorów nierozstrzygnięte pozostaje wciąż pytanie o to, czy w procesie upadku państwa polskiego większą rolę odegrały czynniki zewnętrzne, czy wewnętrzne. W polskiej historiografii spory trwają również wokół tezy, według której Polska miała szansę zachować formalną niepodległość, gdyby jej przedstawiciele nie podejmowali prób reformowania państwa i odzyskiwania pełnej suwerenności.

„Krakowskie kolokwium” to cykl debat na ważne tematy dotyczące historii i współczesności Krakowa. Muzealne kolokwium to miejsce wymiany poglądów na tematy związane z Krakowem, najczęściej w szerszym kontekście ogólnopolskim i europejskim. To forum prezentacji różnorodnych myśli i koncepcji w zabytkowych wnętrzach muzealnych. Uczestnikami debat są znani przedstawiciele świata nauki i kultury Krakowa oraz najważniejszych polskich ośrodków naukowych. Spotkania te popularyzują aktualny stan wiedzy na temat miasta oraz inspirują do samodzielnego odkrywania go na nowo.

Podziel się tą informacją: