Młodzi dla AK – Opowieści wojenne oczami świadków

31 stycznia, w godz. 10.00-14.00, w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbędzie się konferencja historyczna: „II wojna światowa- oczami świadków”. Podczas wydarzenia uczestnicy usłyszą historie wojny od osób, które ją przeżyły. Organizatorem spotkania są uczestnicy projektu społecznego „Młodzi dla AK_AK dla młodych”, który zakłada niesienie pomocy żołnierzom Armii Krajowej oraz zainteresowanie młodzieży tematyką II wojny światowej.

Celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią, w szczególności II wojną światową, a także wsparcie żołnierzy Armii Krajowej poprzez rozmowy, spotkania oraz pomoc materialną.

Konferencja będzie jedną z niewielu okazji, aby poznać osobiste historie osób, które dobrze zapamiętały lata 40. ubiegłego stulecia. To jedna z niewielu okazji, aby wsłuchać się w te opowieści, ponieważ spotkania z byłymi kombatantami odbywają się niezwykle rzadko.

Projekt społeczny „Młodzi dla AK_AK dla młodych” kładzie szczególny nacisk na popularyzację wiedzy na temat historii naszego kraju i rozbudzanie ducha patriotyzmu. Według Instytutu Badań Edukacyjnych blisko 40% uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie wie kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jeden ze znanych dziennikarzy przeprowadził sondę uliczną w której pytani mieli rozpoznać symbol SS, mało kto umiał odpowiedzieć na to pytanie. To pokazuje jak słabą znajomość podstawowej historii posiadają Polacy, a przede wszystkim młodzież. O braku zainteresowania tą dziedziną może też świadczyć bardzo niska ilość osób pisząca maturę z historii. W 2017 roku tylko około 20 tysięcy uczniów przystąpiło do napisania tego egzaminu, co stanowi 7% maturzystów. A odsetek osób, które chcą go napisać z roku na rok maleje.

Partnerem projektu jest Miasto Kraków, wydarzenie zostało objęte patronatem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodę Małopolski, IPN Oddział w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila”.

Podziel się tą informacją: