Brat Albert – Adam Chmielowski – rozdawanie kolejnej karty z serii „Polscy bohaterowie”

We wtorek 23 stycznia 2018 r., nieopodal krakowskiego Teatru Bagatela, podobnie jak w II połowie 2017 r., grupa pracowników filii Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jadana w Krakowie – Ośrodka Edukacji Obywatelskiej rozdawała materiały historyczne i promocyjne.

W związku ze 155. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, którą uroczyście obchodzono dzień wcześniej nieopodal grobu powstańców listopadowych i styczniowych na Cmentarzu Rakowickim, wśród Krakowian mijających skrzyżowanie ulic Karmelickiej i Krupniczej, dystrybuowane były kart z wizerunkiem Adama Chmielowskiego (1845-1916). Przyszły Święty Brat Albert, jako uczestnik tego antyrosyjskiego zrywu niepodległościowego, brał udział w walkach pod Miechowem, w których stracił nogę. Wydarzenie to okazało się punktem zwrotnym w jego życiu, skłaniając go do poświęcenia się sztuce a następnie pomocy bliźnim, szczególnie ubogim i opuszczonym.

Seria kart „Polscy Bohaterowie” wydawana jest we współpracy Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, Małopolskiego Centrum Edukacji „MEC”, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz innych instytucji. Dotychczas ukazały się cztery karty, dedykowane następującym postaciom historycznym: ks. Jerzemu Popiełuszce, Tadeuszowi Kościuszce, Józefowi Piłsudskiemu i ostatnio także Bratu Albertowi.

Podziel się tą informacją: