Jak będzie wyglądał pomnik Orła Białego na pl. Inwalidów?

Obecnie trwa procedura opracowania aktualizacji projektu, w związku z rezygnacją z ówcześnie zaprojektowanego parkingu podziemnego pod pl. Inwalidów. Etap ten powinien zakończyć się na przełomie marca i kwietnia tego roku. Projekt wykonuje firma GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o., tj. autorzy nagrodzonej pracy konkursowej.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przesyłania do jednostki ewentualnych uwag, na poniższy adres: sekretariat@zikit.krakow.pl.

Po otrzymaniu ewentualnych uwag do projektu, planowana jest organizacja spotkania roboczego. W jego trakcie będzie można porozmawiać z projektantem.

Podziel się tą informacją: