Spotkanie promujące książkę “Kraków – Metropolia. Dylematy rozwoju” t.II

10 stycznia o godz. 18.00 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Wydawnictwem Księgarnia Akademicka zapraszają na spotkanie promujące książkę Kraków – Metropolia. Dylematy rozwoju t. II, pod red. prof. Jacka Purchli. W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Jerzy Hausner, architekt Janusz Sepioł, dr hab. Łukasz T. Sroka, prof. UP.Spotkanie, które poprowadzi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, odbędzie się w sali audytoryjnej Kupferhaus w Pałacu Krzysztofory.

Książka stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej, jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a dotyczącej przede wszystkim takich zagadnień jak rozwój gospodarczy i terytorialny miasta oraz kształtowanie się jego społeczeństwa obywatelskiego (z recenzji profesora Łukasza Tomasza Sroki).

Spis treści:

Jacek Purchla, Dzielnicowe dylematy Krakowa 1791-1991
Krzysztof Broński, Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)
Andrzej Laskowski, „Bez wahania przy Krakowie”. Zakrzówek – X dzielnica Wielkiego Krakowa
Michał Wiśniewski, Rozwój architektury Krakowa w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku a metropolitalne funkcje miasta
Monika Murzyn-Kupisz, Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Dominika Hołuj, Budżet obywatelski jako barometr oczekiwań mieszkańców względem przekształceń przestrzeni publicznych Krakowa

Podziel się tą informacją: