Prezentacja chorągwi cechu rybaków krakowskich i kazimierskich

Zapraszamy na wydarzenia związane z udostępnieniem, po gruntownej konserwacji, osiemnastowiecznej chorągwi cechu rybaków krakowskich i kazimierskich. Zabytek będzie można oglądać w sali audytoryjnej Kupferhaus Pałacu Krzysztofory w dniach od 28 do 30 listopada w godz. 10:00–16:00 (wstęp wolny).

Konserwację umożliwiło dofinansowanie uzyskane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Wspieranie działań muzealnych.


Pokazowi towarzyszy program edukacyjno-informacyjny:

29 listopada, godz. 17:00 – uroczysty pokaz chorągwi cechu rybaków krakowskich i kazimierskich oraz wykład „Osiemnastowieczna chorągiew cechu rybaków w zbiorach MHK. Historia i konserwacja”, sala audytoryjna Kupferhaus Pałacu Krzysztofory.

Chorągiew zostanie przedstawiona w szerokim kontekście historycznym i obyczajowym jako zabytek związany z historią miasta i życiem krakowskich rzemieślników. Bogaty materiał źródłowy pozwoli nam poznać konkretne uroczystości, podczas których chorągiew była używana, a także odsłonić tajemnice jej powstania (prowadzenie dr Katarzyna Moskal, kustosz MHK).

Widzom zostanie także zaprezentowany przebieg prac nad zachowaniem i próbami przywrócenia pierwotnego stanu chorągwi. Zdjęcia dokumentacyjne pozwolą przybliżyć etapy renowacji zabytku. Przytoczone też zostaną problemy i trudne wybory związane z konserwacją delikatnej materii (prowadzenie Anna Per-Żywolewska, główna konserwator MHK).

30 listopada, godz. 11:00 i 13:00 – warsztaty dla dzieci w wieku 6–9 lat (prowadzenie dr Katarzyna Moskal, kustosz MHK), sala edukacyjna Pałacu Krzysztofory. Warsztaty mają na celu zaznajomienie najmłodszych z obyczajem używania chorągwi przez rzemieślników dawnych krakowskich cechów. Pozwolą im także dostrzec kontynuację tej tradycji dziś oraz zrozumieć zakorzenienie pewnych zjawisk współczesnych w przeszłości (np. godło cechu rzemieślniczego a identyfikacja wizualna firmy). Po spotkaniu przy chorągwi cechu rybaków dzieci zaprojektują i wykonają chorągiewkę z własnym godłem.
Limit uczestników – 25 osób podczas jednego warsztatu. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK, e-mail: info@mhk.pl.

Więcej informacji na temat konserwacji chorągwi.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziel się tą informacją: