„Drogi do niepodległości“- historycy UJ zapraszają na debatę!

Studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na spotkanie, które odbędzie się 23 listopada w Collegium Novum i będzie poświęcone polskim drogom do niepodległości.

Podczas spotkania odbędą się dwie debaty:

  • studencka – poświęcona działalności Adama Jerzego Czartoryskiego w latach 1801-1815, skupiać się będzie na postaci księcia, jako na symbolu polskości z jednej strony, a ministrowi na służbie zaborczego państwa z drugiej. Nieprzejednany wobec modnego wówczas Napoleona forsował Czartoryski opcję prorosyjską, wzbudzając niechęć wśród oczarowanych sukcesami młodego Francuza.
  • ekspercka – oscylować będzie wokół tematyki powstania listopadowego, podejmując takie zagadnienia, jak: powody wybuchu powstania, wpływ idei romantycznych na wydarzenia interesującego nas okresu, udział kluczowych postaci (wraz z próbą oceny ich postępowania), aspekty militarne w koncepcjach i rzeczywistości.

Gośćmi będą: prof. Janusz Pezda (UJ), prof. Michał Baczkowski (UJ), prof. Norbert Kasparek (UWM).

Spotkanie odbędzie się 23 listopada w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali nr 56, w godzinach:

Debata studencka: 16:45 – 18:15,
Debata ekspercka: 18:30 – 20:00.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: mb1806@o2.pl.

Podziel się tą informacją: