„Mission impossible?” – spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – Kraków, 18 października 2017

8 października w siedzibie krakowskiego “Przystanku Historia” IPN odbędzie się spotkanie Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Tym razem Roman Graczyk poprowadzi dyskusję o książce Płk Józef Beck (1894-1944). Żołnierz, dyplomata, polityk. – pracy zbiorowej pod red. Sławomira M. Nowinowskiego. Udział w dyskusji wezmą prof. Marek Kornat, dr hab. Sławomir M. Nowinowski oraz dr Maciej Zakrzewski.

Józef Beck był legionistą, zawodowym wojskowym i dyplomatą. W historii Polski zapisał się jako szef dyplomacji, który nie ugiął się przed niemieckim żądaniem oddania „korytarza”, co w konsekwencji doprowadziło do agresji na Polskę 1 września 1939 r., a dalej do wojny. Wcześniej jednak, od objęcia władzy w Niemczech przez Hitlera w 1933 r., Beck uprawiał Realpolitik w stosunku do Niemiec. Próbował, tak długo, jak długo było to możliwe, zachować dobre stosunki z zachodnim sąsiadem – nawet za cenę prowadzenia linii w pewien sposób paralelnej w stosunku do niemieckich roszczeń. Przykładem tego paralelizmu był w 1938 r. stosunek Polski do Litwy, a potem do Czechosłowacji. To z pewnością zatruło jeszcze bardziej nasze trudne relacje z tymi sąsiadami, ale czy można było działać inaczej?

Wobec naszego położenia geopolitycznego między hitlerowskimi Niemcami a komunistyczną Rosją, oraz wobec polityki appeasementu mocarstw zachodnich w stosunku do Niemiec, pole manewru dla polskiej polityki zagranicznej było bardzo małe. Czy Józef Beck wykorzystał dobrze te – nader ograniczone – możliwości? O tym chcemy rozmawiać w Przystanku Historia.

Podziel się tą informacją: