Spotkanie „Wołyń i Wojwodina”. Tragiczne losy Polaków i Węgrów 1943-1953 – Kraków, 27 września 2017 r.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Konsulat Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Szeged, Węgierskie Archiwum Narodowe w Szeged zapraszają na spotkanie wokół książki Losy mniejszości narodowych w Europie Środkowej. Anatomia ludobójstwa w czasach pożogi wojennej, red. K. Biernacki, K. Rotár, Szeged 2015. Spotkanie odbędzie się w środę 27 września 2017 r. o godz. 16.30 w Sali konferencyjnej Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia” w Krakowie przy ul. Dunajewskiego 8.

Wstęp wolny.

Prezentowana książka traktuje o problemach relacji mniejszości narodowych sąsiadujących ze sobą. Próbuje odpowiedzieć na pytanie o przyczyny konfliktów, które doprowadziły do ludobójstwa, zbrodni i narodowych tragedii. Poprzez zestawienie zbrodni wołyńskiej w relacjach polsko-ukraińskich ze zbrodnią w Wojwodinie w relacjach węgiersko-serbskich głębiej pochyla się nad anatomią ludobójstwa.

Publikacja jest pokłosiem konferencji, a prezentowane w niej teksty zostały opublikowane w czterech językach: polskim, węgierskim, serbskim i ukraińskim.

W SPOTKANIU UDZIAŁ WEZMĄ:
-dr hab. Adrienne Körmendy – konsul generalny Republiki Węgierskiej
-dr hab. Filip Musiał – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
-dr Karol Biernacki – konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Szeged

W PROGRAMIE:
-prof. A. Sajti Enikő (Uniwersytet w Szeged)
Węgrzy i Serbowie w Wojwodinie w latach 1941-1945
-dr Srdan Cvetkowić (Instytut Historii Najnowszej w Belgradzie)
W imię ludu! Rewolucyjny terror w Jugosławii w latach 1945-1953.
-dr Paweł Naleźniak (IPN Oddział w Krakowie)
Rzeź wołyńsko-małopolska. Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w latach 1943-1944
-dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Oddział w Rzeszowie)
Duchowieństwo Kościoła Rzymskokatolickiego w obliczu konfliktu ukraińsko-polskiego w latach czterdziestych XX wieku

Podziel się tą informacją: