„Komunizm a nowoczesność” – spotkanie w Krakowskiej Loży Historii Współczesnej – Kraków, 20 września 2017

Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają na spotkanie „Komunizm a nowoczesność” Gośćmi będą dr Mateusz Falkowski oraz dr Mirosław Sikora. Rozmowę poprowadzi Roman Graczyk.20 września 2017 r., „Przystanek Historia”, Kraków ul. Dunajewskiego 8 (róg Dunajewskiego i Garbarskiej), godz. 18.00.

Marksizm był filozofią optymistyczną i prometejską, podobnie – u swych początków – realny socjalizm. Tymczasem pokolenia, które pamiętają tylko późny realny socjalizm w Polsce, a szczególnie dekadę lat 80-tych, mają zgoła inne wspomnienia. To jest obraz wyraźnej niewydolności ekonomicznej tego systemu, co symbolizowały kolejki do sklepów po nawet najprostsze technologicznie towary – tu niezrównanym symbolem pozostają papier toaletowy czy słynny sznurekdo snopowiązałek, którego notorycznie brakowało w okresie „kampanii żniwnych”.

Niewydolność systemu (mimo zdolności i pracy polskich naukowców i techników) była tym bardziej dolegliwa na poziomie wysokich technologii. Późny komunizm rozpaczliwie ich pożądał, a coraz bardziej odczuwał skutki opóźnienia rozwoju gospodarczego w stosunku do Zachodu. Ta pogłębiająca się luka technologiczna na każdym kroku dowodziła porażki, a na koniec klęski tego systemu.

Dążenie komunizmu do nowoczesności było, zresztą, dwuznaczne, bo nowe techniki komunikacji (telewizja satelitarna, video, komputery osobiste) dawały ludziom większą autonomię, a tym samym utrudniały polityczną kontrolę nad społeczeństwem. Z drugiej strony, niektóre technologie czy systemy informatyczne pojawiały się w PRL najpierw na zamówienie aparatu represji, potrzebującego metod komputerowego zbierania i analizowania informacji o obywatelach.

O tym chcemy rozmawiać w „Przystanku Historia”.

 

Podziel się tą informacją: