Jubileusz Związku Inwalidów Wojennych – obchody w Krakowie

21 września odbędzie się uroczystość jubileuszowa 100. lecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. W programie m.in. wystąpienie szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczenie pamiątkowych medali „100 lat ZIW RP” oraz koncert zespołu Loch Camelot.

Uroczystość rozpocznie się poranną mszą św., po niej o godz. 12 nastąpi otwarcie gali jubileuszowej, podczas której przybliżona zostanie historia Związku Inwalidów Wojennych. Jednocześnie zaprezentowane zostaną zgromadzone na przestrzeni lat zdjęcia ZIW.

Pierwszy Komitet Inwalidów Żołnierzy i Klub Oficerów Żołnierzy powstał w Krakowie w 1917 r. Z tego względu właśnie tu rozpoczną się obchody jubileuszowe, które w kolejnych latach kontynuowane będą w Poznaniu, a następnie w Warszawie.

Związek Inwalidów Wojennych RP jest najstarszą polską organizacją kombatancką, skupiająca weteranów walk. Należą do niej osoby, które podczas działań wojennych i służby wojskowej poniosły rany i kontuzje. Opieką otaczane są również rodziny członków organizacji.

W 1922 roku Związek skupiał około 400 tys. inwalidów, wdów i sierot po poległych. Przede wszystkim starano się zapewnić poszkodowanym przez wojnę właściwą opiekę zdrowotną i pracę dla tych, którzy mogli ją podjąć. Konieczne były mieszkania, renty, stypendia dla uczących się i studiujących.

Bliższe informacje o Związku Inwalidów Wojennych można znaleźć na stronie internetowej www.ziwrp.pl

Podziel się tą informacją: