„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”,


Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”,realizowanej w Samorządowym Przedszkolu nr 177 w Krakowie,za okres od 1 września 2016 r. – do 30 czerwca 2017 r.

Autor sprawozdania: Beata Jurkowska

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej, są obchody Narodowego Święta Niepodległości. W naszym przedszkolu co roku wspólnie z dziećmi z grup starszych i młodszych obchodzimy to ważne święto.

Z okazji 11 listopada starszaki zaprosiły maluszki na próbę generalną przed tegorocznymi występami dla rodziców. Dzieci z grupy I wiedzą, że Polska to jest ” nasz dom”, oglądały godło Polski , opisywały kolory flagi. Dzięki starszakom zobaczyły też jak można przepięknie i z dumą tańczyć Krakowiaka, śpiewać o naszych przodkach, którzy zginęli, byśmy mogli żyć w wolnym kraju.

W przeddzień 11 listopada w grupie VI odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości z udziałem dzieci i ich rodziców. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem recytowały patriotyczne wiersze, śpiewały i ilustrowały tańcem piosenki żołnierskie “Wojenko, wojenko”, “Jedzie, jedzie na Kasztance”, “Maszerują strzelcy”. Dumnie, przyjmując właściwą postawę „ na baczność ” odśpiewały wraz z rodzicami hymn Polski . Swój występ dzieci zakończyły tańcem narodowym pochodzącym z naszego regionu czyli “Krakowiakiem”. Występ przedszkolaków, ich zaangażowanie, postawa patriotyczna, i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami licznie zebranej publiczności.

16 listopada dzieci z grupy V i VI wzięły udział w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Szkole Podstawowej Nr 92 prezentując pieśni: „Wojenko, wojenko” i „Przybyli ułani”.Ponadto przedstawiciele grupy V / Eliza Rajska i Kacper Cisoń/ reprezentowali nas w konkursie Pieśni Patriotycznej w Domu Harcerza śpiewając piosenki „Przybyli ułani”.

Również w listopadzie w naszej placówce zorganizowano „Międzygrupowy Konkurs Patriotyczny” podczas którego przedszkolaki grup starszych prezentowały młodszym kolegom tańce z różnych regionów Polski, śpiewały piosenki patriotyczne, recytowały wiersze. Jury w składzie: Iwona Mildner, Urszula Waga i Teresa Król zadecydowały, iż wszystkie grupy zaprezentowały perfekcyjnie występ i wszystkim uczestnikom konkursu rozdano pamiątkowe nagrody.

Z obserwacji prowadzonych w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej wynika, że zarówno dzieci starsze jak i młodsze cyklicznie poznawały treści z różnych obszarów edukacji patriotycznej. W ciągu tego roku dzieciom zaproponowano następującą tematykę:

„Jesteśmy Polką i Polakiem” i „Kto ty jesteś?”- tematyka ta służyła rozbudzaniu zainteresowania krajem ojczystym poprzez; zapoznanie się z mapą Polski i symbolami godłem i flagą, wyjaśnianie pojęć: Polak, Polska, przypomnienie legendy „O Lechu i białym orle”, zgromadzenie fotografii swoich rodzin, wykonanie drzewa genealogicznego.

„W mojej miejscowości” – wspólnie z dziećmi ustalano czym różni się miasto od wsi. Przypomniano sobie nazwę naszej miejscowości, ustalono z czego słynie nasze miasto.

„Święto Niepodległości- poszerzono wiadomości dzieci nt. historii Polski. Wyjaśniano co znaczą dla dzieci pojęcia: ojczyzna, wolność oraz przypomniano symbole narodowe.
„Sporty zimowe”/przybliżenie sylwetek wybitnych polskich narciarzy/

„Świąteczne zwyczaje”- kultywowanie tradycji poprzez poznanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Nowy Rokiem.

„Poznajemy różne zawody”- /przybliżenie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego/

„Wielcy Polacy”, „ Wynalazki”- rozmawiano o znanych Polakach tj. Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska- Curie, Jan Paweł II oraz o ich działalności.

„Wycieczka po Polsce”- utrwalenie najważniejszych symboli związanych z naszą Ojczyzną (stolica, godło, flaga, hymn). Zapoznanie z historią, charakterystycznymi symbolami i najważniejszymi zabytkami Warszawy i Krakowa.

Na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez panią rytmiczkę Renatę Byrdy dzieci uczyły się i poznawały tańce, piosenki i ludowe przyśpiewki z różnych regionów Polski.
Grupa I poznała: Tańce: Gąsior, „Poszło dziewczę po ziele”, „Piekło dziewczę placki” „Jawor”, podstawowy krok Krakowiaka, Trojaka, Kujawiaka. Tańce ludowe pokazano Mamom na zajęciach otwartych 25 maja 2017 r.
Grupa II- elementy krakowiaka, Trojak, zabawa przy piosence Poszło dziewczę po ziele,
Grupa III: poznała piosenki ludowe: „Panie Sit”, „Nasz Lajkonik”, „Róża”, „Krakowianka”, „Krakowiaczek”, „Miała Baba Koguta”, tańce: Krakowiak, Kujawiak, Polonez.
Grupa IV Poznała tańce: „Diabelok”, „Gąsior”, „Koziorajka”, „Krakowiak”, ‘Trojak”, „Nie chcę cię”, Przyśpiewki: „Zielona murawka”
Grupa V: poznały tańce: Kujawiak, Polonez, Krakowiak,
Grupa VI poznały przyśpiewki krakowskie: „Hej, od Krakowa jadę”, „Laboga dziewuszki”, piosenkę Płynie Wisła płynie, nauczyły się tańców narodowych Krakowiaka i Poloneza.
W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych.

Stanowią one łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Dlatego też, nauczycielki przy okazji różnych uroczystości państwowych wykonywały z dziećmi biało- czerwone flagi, serduszka, do przyczepienia na ubranie. Z okazji 11 listopada, Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy dzieci dostały stosowne kolorowanki. Pod koniec kwietnia dzieci otrzymały biało-czerwone chorągiewki, które mogły zabrać do domów z okazji święta flagi. W ciągu całego roku budynek przedszkola był dekorowany biało-czerwonymi z okazji świąt narodowych i państwowych.

W ciągu roku w grupach starszych tworzono wiele okazji do zapoznania dzieci z sylwetkami wybitnych Polaków, których działalność w różnorodnych dziedzinach kultury i nauki stała się znacząca w Polsce i na świecie. Dzieci dowiedziały się kim byli, czym się zajmowali i dlaczego należy pamiętać o:J. Matejko, J. Piłsudskim, M. Koperniku, F.Chopinie, Janie Pawle II , W. Jagiełło, Mieszku I, B. Chrobrym, J. Mehofferze. Podczas warsztatów chemicznych przybliżono dzieciom sylwetkę Marii Skłodowskiej Curie.

Natomiast w stworzonej „Alei gwiazd”- można było obejrzeć portrety wszystkich poznanych wybitnych Polaków.

W celu poznania historii i tradycji naszego regionu dzieci uczestniczyły w różnych warsztatach, wycieczkach, czy spotkaniach:

26 października dzieci z grupy VI uczestniczyły w zajęciach muzealnych pt. „Opowieść o witrażu” w Domu Józefa Moheffera. Dzieci miały okazję zobaczyć, gdzie mieszkał i czym zajmował się czołowy przedstawiciel sztuki Młodej Polski- Józef Mehoffer. Dowiedziały się co to jest witraż, z czego jest wykonany, jak powstaje szkło oraz gdzie najczęściej można zobaczyć witraże.

Przedszkolaki oglądały świat przez kolorowe szkiełka, wykazały się wiedzą na temat co to są barwy podstawowe oraz jakie kolory zmieszać, aby powstał kolor fioletowy, zielony czy pomarańczowy.

Spacerując po domu artysty oglądali i podziwiali szkice oraz prawdziwe gotyckie witraże. Na koniec spotkania w czteroosobowych zespołach dzieci projektowały witraże przeznaczonego do dużego okna gotyckiego.

24 listopada 2016 grupa VI zaproszona została na spotkanie Andrzejkowe do Szkoły Podstawowej nr 92. Dzieci dowiedziały się co to jest tradycja i jak dawniej dziewczęta wróżyły sobie z wosku. Oprócz tradycyjnych wróżb andrzejkowych dzieci miały okazję również wspólnie potańczyć i porozmawiać ze starszymi kolegami.

25 listopada w grupach starszych zorganizowano Katarzynki, czyli męski odpowiednik andrzejek. Podczas spotkania dzieci uczestniczyły we wspólnych zabawach tanecznych, plastyczno-technicznych i kulinarnych oraz tradycyjnie wróżyły sobie kim będą w przyszłości i co ich czeka w nowym roku.

28 listopada 2016r. grupa V i VI – były na wycieczce w podziemiach Rynku Krakowskiego: W trakcie wycieczki dzieci poznały legendy dotyczące Krakowa, oraz sposób życia w dawnych czasach tzn. oglądwycieczki dawne narzędzia codziennego użytku, poznały dawny sposób ważenia, oglądały miejsce pracy rzemieślników. Uczestniczyły w spacerze po Rynku krakowskim oraz zwiedziły Kościół Mariacki zwracajac szczególna uwagę na ołtaż i witraże.

7 grudnia grupę VI odwiedziły dzieci z Samorządowego Przedszkola 125 z grupy ,,Kotków”, aby wspólnie uczestniczyć w zabawach i zajęciach związanych z Krakowem prowadzonych przez nauczycielkę Beatę Jurkowską.

Uczestnicy spotkania wysłuchali legendy krakowskiej„ O rycerzach zamienionych w gołębie”. Wykazali się wiedzą , dotyczącą znajomości : zabytków, wyglądu herbu, legend krakowskich itp. Wspólnie bawili się w zabawę,, Wirujące korony”. Każda z grup zaprezentowała krótki program artystyczny, prezentując krakowskie przyśpiewki oraz taniec „Krakowiak” a koniec dzieci mogły chwile odpocząć i posilić się krakowskimi talarkami. Wszystkim bardzo podobało się wspólne spotkanie.

Zgodnie z tradycją naszego przedszkola pod koniec grudnia każda z grup zaprosiła rodziców na przedświąteczne spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

W miesiącu styczniu gościliśmy w przedszkolu Babcie i Dziadków, którzy mogli obejrzeć występy swoich wnuków podczas występów pod hasłem „ Hej od Krakowa jadę!”
Po występach dzieci składały życzenia, wręczały prezenty. Dziadkowie wzruszeni z czułością dziękowali, przytulali swoich wnuków. A później wspólnie biesiadowaliśmy przy suto zastawionych stołach.

3 kwietnia dzieci z grupy II wzięły udział w warsztatach wielkanocnej plastyki obrzędowej. Panie prowadzące zajęcia przywiozły ze sobą naturalne materiały do wykonywania palm wielkanocnych. Warsztaty poprzedzone były krótkim wstępem, panie opowiadały nam o tradycji robienia palm na Niedzielę Palmową, jako pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Podczas warsztatów prowadzące zaznajomiły dzieci z tajnikami ludowego rękodzieła wytwarzania palm oraz krok po kroku pokazywały w jaki sposób można ją samodzielnie wykonać. Wszystkie palmy udały się znakomicie! Z pewnością będą wspaniałą ozdobą wielkanocnego stołu

12 kwietnia 2017- grupa IV była na wycieczce w Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie dzieci miały okazję zobaczyć różne środki lokomocji, którymi podróżowano po dawnym Krakowie i całej Polsce.

26 czerwca 2017 roku grupa VI była na wycieczce w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, gdzie dzieci miały okazję obejrzeć obrazy w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Podczas zwiedzania szczególną uwagę kierowano na monumentalne obrazy Jana Matejki, Henryka Simiradzkiego i Józefa Chełmońskiego.
Ponadto w ciągu minionego roku nasi podopieczni angażowani byli do udziału w różnorodnych konkursach i przeglądach w przedszkolu oraz poza naszą placówką.

Na początku listopada zaprosiliśmy wszystkie dzieci z naszego przedszkola, a także ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym „Historia zaklęta w rysunkach”. Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy plastycznej do jednej z krakowskich legend. Wybór prac nagrodzonych odbywał się na dwa sposoby; poprzez głosowanie publiczności oraz przez powołane w tym celu Jury. W wyniku głosowania, które odbyło się w dniach 31 listopada i 1 grudnia 2016 roku, przyznano następujące nagrody:

Dzieci młodsze:
I Nagroda Publiczności – Oliwia Strój, gr II
II Nagroda Publiczności – Igor Sendler, gr I
III Nagroda Publiczności – Gabriel Pudło, gr II
Dzieci Starsze:
I Nagroda Publiczności – Filip Bobek, gr VI
II Nagroda Publiczności – Ola Wołosińska, gr IV
III Nagroda Publiczności – Gabrysia Ćwik, gr IV

2 grudnia odbyło się posiedzenie Jury, w składzie: Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk, Nauczycielki: Agnieszka Sendler, Beata Jurkowska oraz Joanna Stróg-Jachym, a także przedstawiciel rodziców Pani Skrzypek, mama Wiktorii z grupy V. Po długich obradach przyznano następujące nagrody:
Dzieci młodsze:
I Nagroda – Karolina Bukalska, gr I
II Nagroda – Antoni Kowal, gr I
III Nagroda – Wojtek Zych, gr III
Dzieci Starsze:
I Nagroda – Maja Ścibiorska, gr V
II Nagroda – Aniela Pawłowska, gr VI
III Nagroda – Borys Slavev, gr V
Równocześnie postanowiono wyróżnić prace które otrzymały wiele głosów publiczności oraz zwróciły szczególną uwagę Jury:
Weronika Uryga, gr IV, Leon Gucwa, gr IV
Daniel Jarosz, gr VI, Igor Długosz, gr V
Dominika Dudek, gr V Bartek Gierlach, gr VI
Filip Nastawny, gr III , Filip Urban, gr II

Pod koniec listopada 2016 r. nasze przedszkole wspólnie z Radą Dzielnicy XV ogłosiło „Międzyprzedszkolny Konkurs pt. „Kraków moje miasto”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowania miastem, zwrócenie uwagę na jego zabytki, legendy, zwyczaje a także charakterystyczne elementy. Do konkursu zaproszono 10 przedszkoli z Dzielnicy XV. Zgromadzono 30 prac z 6 placówek.

Nagrody rozdano 7 grudnia podczas uroczystego spotkania w Samorządowym Przedszkolu nr 177. I miejsce zajęła Zuzanna Klęk- reprezentująca nasze przedszkole. Sponsorem nagród w konkursie była Rada Dzielnicy XV.

Dnia 30 listopada 2016 r. dzieci z grupy VI uczestniczyły w II Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli z Dzielnicy XV „Na ludową nutę”, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, na os. Tysiąclecia 15 w Krakowie. Nasze 6-latki zaprezentowały piosenki i przyśpiewki z regionu krakowskiego, a na koniec zatańczyły skocznego Krakowiaka.

W lutym nauczycielki Joanita Łanecka i Kinga Bołoz zorganizowały – wystawę fotograficzną z komentarzem rodziców i dzieci pod hasłem „ Nasi najukochańsi”. Na przyniesionych zdjęciach mogliśmy podziwiać pieski, kotki, chomiki, konie, zabawki, przytulanki, ale też zdjęcia przedstawiające dziecięce pasje, o których nikt wcześniej nie wiedział. Można było też zobaczyć młodsze i starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków, a nawet całe rodziny! Wiele osób z zaciekawieniem i ze wzruszeniem oglądało przyniesione fotografie.

12 kwietnia w Samorządowym Przedszkolu 125 odbył się konkurs dla przedszkolaków pt. „Kraków moje miasto”.

Trójka dzieci z grupy VI Ania Harnik, Jaś Kiełb i Bartek Gierlach reprezentowała nasze przedszkole prezentując swoją wiedzę na temat naszego miasta, jego historii.

Pytania konkursowe dotyczyły: zabytków Krakowa, charakterystycznych miejsc, elementów folkloru krakowskiego, symboli, legend (Smok Wawelski, Lajkonik, Legenda o hejnale, O rycerzach zaklętych w gołębie, Legenda o wieżach kościoła Mariackiego). Nasze przedszkolaki koncertowo odpowiadały na wszystkie pytania. Trochę gorzej poszło nam przy konkurencji zręcznościowej „Karmienie smoka” – smok dostał zbyt mało woreczków, a my mniej punktów. W rezultacie zdobyliśmy IV miejsce – wyróżnienie. Nasze dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i nagrody książkowe. Zostaliśmy również poczęstowani świeżuteńkimi i pachnącymi krakowskimi bajglami.

24 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się konkurs „Wielcy Polacy” w konkursie wzięły udział dzieci z naszego przedszkola, z Przedszkola nr 97 i grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 92. Dzieci wykazały się wszechstronną wiedzą na temat J. Piłsudskiego, M. Skłodowskiej, J. Pawła II i F. Chopina.

Natomiast 29 maja odbyła się II edycja „Wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Patriotycznego “Polka i Polak, nie tacy już mali”. Przedszkolaki zaprezentowały różnorodny repertuar wierszy i piosenek opiewających piękno naszej Ojczyzny.

Jury konkursowe dokonało oceny występów w dwóch kategoriach – Dzieci młodsze i Dzieci starsze. Laureatami konkursu zostali:
W kategorii Dzieci młodsze”:
I miejsce – Łucja Płocica
II miejsce – Karolina Kamińska
III miejsce – Emilia Rusek
W kategorii “Dzieci starsze”:
I miejsce- Magdalena Wnęk
II miejsce- Zespół – Liliana Mowna, Aniela Pawłowska, Mateusz Jakóbski, Adrian Małkuch, Kamila Kowalczyk
III miejsce– Leon Gucwa
Wyróżnienie:
Filip Bobek
Bartłomiej Szyszko
Lena Pietras
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody “niespodzianki”, a laureaci dyplomy i książki.

Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura w przedszkolu. Sięgano po nią przy różnych okazjach, świętach lub w zależności od aktualnie realizowanego tematu. Nauczycielki czytały dzieciom różne opowiadania, prezentowały utwory literackie w połączeniu z oglądaniem ilustracji, przekazywały baśnie, legendy. Z okazji Zakończenia Roku Przedszkolnego rodzice mogli obejrzeć inscenizacje utworów literackich napisanych przez znanych i lubianych polskich autorów wierszy i bajek dla dzieci. Grupa I inscenizowała wiersz Juliana Tuwima „Rzepka”, Grupa II zaprezentowała program artystyczny „Na wyspach Bergamutach” oparty na wierszach Jana Brzechwy., Grupa IV przedstawiła opowiadanie Janiny Porazińskiej „Dwie Dorotki”. Grupa III wystąpiła na ludowo w zabawach krakowskich, Grupa VI pożegnała się z Przedszkolem perfekcyjnie wykonanym Polonezem skomponowanym przez Wojciecha Kilara.

………….

Wśród nauczycieli przedszkola przeprowadzono ankietę, która miała na celu uzyskanie informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji. W ankiecie wzięło udział 7 nauczycielek, w tym nauczycielki koordynujące przebieg innowacji. Poniżej przedstawiono najczęściej pojawiające się odpowiedzi na następujące pytania:

W jakich formach realizacji innowacji wzięli udział rodzice?
-obchody Uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Jasełka,
-wsparcie w opiece nad dziećmi podczas wyjść do muzeów ,
-pomoc przy przygotowaniu do konkursów,
-przynoszenie zdjęć na wystawę „Nasi najukochańsi”
-wspólnie z dziećmi wykonanie postaci krakowiaka i krakowianki na wystawę w galerii

Jakie działania związane z innowacją najbardziej lubią Pani wychowankowie?
-śpiewanie piosenek patriotycznych, zajęcia plastyczne, tańce i przyśpiewki ludowe, tańce narodowe, wyjścia i wycieczki, udział w konkursach plastycznych, wiedzowych.

Czy zaobserwowała Pani zmiany w rozwoju dzieci pod wpływem działań patriotycznych?
Tak, zaobserwowałam – 7 / Nie, nie zaobserwowałam – 0
Przede wszystkim dzieci posiadają większą wiedzę np.
– znają symbole narodowe,
-potrafią zaśpiewać pierwszą zwrotkę Hymnu Polskiego,
-znają legendy o powstaniu Państwa Polskiego, o historii różnych miast,
-znają nazwy dużych miast polskich,
-znają i i potrafią zaśpiewać różne piosenki z okresu wojennego i niepodległościowego
-znają tańce i przyśpiewki ludowe,
-potrafią zatańczyć tańce narodowe takie jak: Krakowiak, Polonez,
-znają wiersze o Polsce,
-poszerzyły swoją wiedzę i swoje słownictwo o pojęcia: ojczyzna, stolica, prezydent, granice kraju, niepodległość,
-potrafią wymienić nazwiska kilku sławnych Polaków, wiedzą z czego słyną, jaki wykonywali zawód,
– brali udział w różnych konkursach, gdzie prezentowali swoją wiedze i umiejętności,

Czy prowadzona innowacja spowodowała rozbudzenie zainteresowań dzieci?
recytatorskich – 4
plastycznych – 4
muzycznych – 7
czytelniczych – 2

Jak ocenia Pani wykorzystanie innowacji pedagogicznej „Polska to taka kraina….” ?
bardzo wysoko – 3
wysoko – 4
nisko – 0

W jaki sposób w Pani ocenie można wykorzystać efekty innowacji w przyszłych działaniach przedszkola?
-organizować konkursy przedszkolne plastyczne i muzyczne,
– w przyszłym roku kontynuować na szerszą skalę konkurs wiedzowy „Wielcy Polacy„
-bogacić bazę przedszkola o nowe stroje / do różnych tańców ludowych/,
-zorganizować uroczystości przedszkolne z wykorzystaniem tańców ludowych,
-w kolejnym konkursie recytatorskim powinny znaleźć się wiersze polskich poetów J. Brzechwy , J. Tuwima
– uroczystości o charakterze patriotycznym powinny na stałe zagościć w kalendarzu imprez przedszkola,
-w większym stopniu korzystać z lekcji muzealnych organizowanych przez muzea,

Wnioski

Dotychczasowa realizacja innowacji wspierała ciekawość, aktywność przedszkolaków, kształtowała pożądane postawy, budowała dziecięcą wiedzę o świecie społecznym. Nauczycielom stworzyła możliwość rozwoju własnego warsztatu pracy, wprowadzenia i realizacji tematów o trudnym, ale ciekawym przebiegu.

Rekomendacje

W przyszłym roku szkolnym promować jednego wybranego polskiego poetę /poetkę/ i wykorzystać jego /jej/ twórczość podczas III edycji konkursu recytatorskiego.

Podziel się tą informacją: