Dekomunizacja nazw ulic w Krakowie

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Krakowa, sześć ulic w naszym mieście zmieni swoje nazwy. Ma to związek z obowiązującą od września ubiegłego roku ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zmiany nie spowodują żadnych dodatkowych kosztów dla mieszkańców.

Nazwy zmienią ulice: Emila Dziedzica na ul. Marka Eminowicza, Franciszka Kajty na ul. prof. Henryka Wereszyckiego, Zygmunta Młynarskiego na ul. Marka Nawary, Lucjana Szenwalda na ul. Stefana Janusa, Janka Szumca na ul. Wiktora Zina, Jana Szwai na ul. prof. Władysława Konopczyńskiego.

W uzasadnieniu projektu uchwały, który przyjęli radni czytamy, że wskazane nazwy ulic w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej oraz projektodawcy podlegają normom art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej z 2 września 2016 roku. Zmiany nazw ulic uzyskały także akceptację zespołu ds. nazewnictwa komisji kultury i ochrony zabytków Rady Miasta Krakowa, decydującego wstępnie z upoważnienia komisji w tego typu sprawach.

Uchwała nie spowoduje wzrostu bezpośrednich kosztów związanych z oznakowaniem zmienionych ulic dla Urzędu Miasta Krakowa. Zgodnie z wspomnianą ustawą, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są bezpłatne. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma również wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Podziel się tą informacją: