Krakowska młodzież będzie poznawać dawne Kresy

Rada Miasta Krakowa na sesji 30 sierpnia przyjęła uchwałę, która pozwala na kontynuację programu edukacyjnego poświęconego historii dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej po reformie edukacji. Będą w nim teraz uczestniczyć także klasy siódme i ósme szkół podstawowych.

Fot. Magiczny Kraków

Program edukacyjny „Poznanie dawnych Kresów wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich szkół” jest realizowany w Krakowie od 2009 r. Jego celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z historią, kulturą, tradycją i walorami przyrodniczymi dawnych Kresów. W ramach programu organizowane są wyjazdy na te obszary (część Ukrainy, całość Białorusi i Litwy). Trasa obejmuje kilkadziesiąt miejscowości, m.in. Buczacz, Kamieniec Podolski, Drohobycz i Stryj na Ukrainie; Bohatyrowicze, Grodno i Nieśwież na Białorusi; Druskienniki, Wilno i Troki na Litwie; Rygę i Kircholm na Łotwie; Parnawę i Tallin w Estonii.

W programie uczestniczyć będą uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, uczniowie klas II i III gimnazjów oraz klas gimnazjalnych funkcjonujących w innych typach szkół, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół baletowych.

Podziel się tą informacją: