Ostatnie pożegnanie kpt. Mirosława Ropelewskiego

Mirosław Ropelewski mówi, że wszystko, co kochał, bezpowrotnie zginęło. Niemcy wymordowali mu najbliższych, zgładzili jego miasto... Fot. Agata Śliw
kpt. Mirosław Ropelewski Fot. Agata Śliwa

W czwartek dnia 27 lipca 2017 r. pożegnaliśmy kolejnego świadka historii, nowohuckiego kombatanta kpt. hm. Mirosława Ropelewskiego (1927-2017) ps. „Fajka”. Zmarły w dniu 21 lipca b.r. w Krakowie, pochodził z Warszawy.

W czasie II wojny światowej był harcerzem Szarych Szeregów i żołnierzem Armii Krajowej – II Obwód „Żywiciel” (Żoliborz) – zgrupowanie „Żubr” – 1. kompania – pluton 247. W trakcie Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy na Żoliborzu, a następnie został pojmany do niewoli niemieckiej. Po wojnie władze komunistyczne uniemożliwiły mu powrót do stolicy. Na kolejne siedemdziesiąt lat związał swoje losy z Krakowem, a szczególnie z Nową Hutą i kombinatem metalurgicznym w którym pracował aż do przejścia na emeryturę. W międzyczasie aktywnie działał w nowohuckim harcerstwie przekazując swoją wiedzę i umiejętności dzieciom i młodzieży. Od lat dziewięćdziesiątych Mirosław Ropelewski współtworzył także prężny krakowskim ruch kombatancki. Do końca życia należał do Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy Hucie im. Tadeusza Sendzimira. Za dokonania w czasie II wojny światowej oraz pracę społeczną w czasie pokoju został uhonorowany szeregiem odznaczeń, w tym: Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Miasta Krakowa.

Msza pogrzebowa za duszę zmarłego Mirosława Ropelewskiego została odprawiona w kościele O.O. Cystersów w Mogile, a urna z prochami została złożona do grobu rodzinnego na Cmentarzu parafialnym na os. Wandy.

W uroczystościach poza bliskimi Zmarłego, wzięli udział kombatanci i społecznicy. Pełen ceremoniał wojskowy zapewnili żołnierze 6 Pomorskiej Jednostki Powietrznodesantowej z Krakowa.

Nad urną przemówienia wygłosili: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk

oraz Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy HTS w Nowej Hucie kpt. Franciszek Baryła.

Zebrani złożyli liczne wieńce, zapłonęły znicze pamięci.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Zdjęcie kapitana Mirosława Ropelewskiego autorstwa p. Agaty Śliwy  z  2010 r., ze strony :

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/2809842,krakowski-powstaniec-warszawski,id,t.html

Podziel się tą informacją: