Uroczystości rocznicowe Akcji „Koppe” w Krakowie

Fot. Artur Jachna

Dnia 11 lipca 1944 r. o godz. 9.30 przy ul. Powiśle w Krakowie, oddział warszawskiego batalionu harcerskiego „Parasol” dokonał nieudanego zamachu na skazanego przez sąd Polskiego Państwa Podziemnego, Wyższego Dowódcę SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie – gen. Wilhelma Koppego. Akcję zabezpieczał Kedyw Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej. Podczas odwrotu grupy dywersyjnej, dwóch partyzantów z „Parasola” zginęło w walce z Niemcami pod wsią Udurz niedaleko Wolbromia. Pojmana została trójka rannych konspiratorów, którą po torturach, rozstrzelano w więzieniu Montelupich. Zamach na Koppego był ostatnią dużą akcją zbrojną AK na terenie okupowanego przez Niemców Krakowa. Odpowiedzialny za masowe zbrodnie na Polakach i Żydach Wilhelm Koppe, żył jeszcze trzydzieści lat po wojnie w Republice Federalnej Niemiec nie ponosząc odpowiedzialności za swe czyny.

Obchody 73 rocznicy akcji specjalnej „Koppe” w Krakowie zostały zorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddział w Krakowie, Chorągiew Śląską Związku Harcerstwa Polskiego oraz Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Dnia 29 czerwca 2017 r. w Parku Jordana przeprowadzono historyczną grę terenową „Kedyw, Akcja Koppe i nie tylko…” przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. 8 lipca nastąpiła kulminacja obchodów. W kościele OO. Kapucynów odprawiona została Msza św. za dusze poległych i zmarłych żołnierzy batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu Krakowskiego AK z udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości. Następnie zebrani uczestniczyli w przemarszu przez miasto na miejsce Akcji „Koppe”, wzbudzając zainteresowanie mieszkańców Krakowa i turystów. Na Powiślu, w pobliżu Pomnika Polski Walczącej i tablicy upamiętniającej wydarzenia sprzed 73 lat, zgromadziło się ponad sto osób. Byli wśród nich przedstawiciele środowisk kombatanckich, niepodległościowych i harcerskich a także Urzędu Miasta Krakowa, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojska Polskiego. Do zebranych przemawiali m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz Dyrektor Krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał. Odbył się apel poległych a modlitwę poprowadził duszpasterz środowisk kombatanckich i niepodległościowych Kapucyn Ojciec Jerzy Pająk. Pod pomnikiem i tablicą złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci. Wśród zebranych rozdawane były również okolicznościowe karty ”Akcja Koppe” z serii „Polskie Rocznice” wydawane rzez Centrum Młodzieży w Krakowie we współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC”. Dopełnieniem uroczystości był spacer historyczny po ulicach Krakowa, szlakiem miejsc związanych z przebiegiem Akcji „Koppe” oraz działalności Kedywu Okręgu Krakowskiego AK.

Tekst i zdjęcia: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: