Jaka narracja dla Miejsca Pamięci KL Plaszow?

Fot. K. Bednarczyk / MHK

Opowiedzenie o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie byłego obozu KL Plaszow, to najtrudniejsze zadanie dla twórców powstającego tam Muzeum – Miejsca Pamięci. Tematem drugiego spotkania Rady Społecznej ds. utworzenia muzeum, której przewodniczy dr Marek Lasota, był scenariusz wypracowany przez zespół merytoryczny działający przy Muzeum Historycznym Miasta Krakowa od czerwca 2016 r.

Członkowie Rady, zebrani 26 czerwca w Pałacu Krzysztofory, zapoznali się z głównymi założeniami scenariusza i wyrazili uznanie dla prac zespołu merytorycznego.

Autorzy scenariusza proponują, żeby doświadczenie pobytu na terenie byłego KL Plaszow skoncentrować wokół trzech punktów odniesienia. Będą nimi:teren poobozowy, który jest najważniejszym świadkiem przeszłości miejsca (zachowany krajobraz o znaczeniu historycznym, który oprócz roli informacyjnej buduje też szerszą humanistyczną refleksję);
Szary Dom, czyli budynek historyczny, który pomieści wystawę stałą poświęconą indywidualnym historiom więźniów (akcent zostanie położony na doświadczenie i emocje, ważna będzie możliwość upodmiotowienia losu więźniów i odniesienia się do nich jednostkowo) oraz
Memoriał, czyli nowy budynek, w którym znajdzie się wystawa stała o historii tego miejsca (będzie odgrywać rolę informacyjną, wyjaśniać w szczegółach odwiedzającym to, co już zobaczyli lub za chwile obejrzą).

Planuje się, że trasę zwiedzania po terenie poobozowym wytyczą dwa typy oznaczeń: przystanki historyczne i punkty terenowe. Przystanki wskażą miejsce lub obiekt istotne w budowaniu narracji o historii obozu, a punkty terenowe będą wskazywać zachowane autentyczne relikty historii obozu.

Potencjał ekspozycyjny przyszłego muzeum budowany jest w oparciu o dwuletnie (2016 – 2017) badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w wyniku których udało się pozyskać ok. 2000 obiektów, z czego ok. 10% stanowią zabytki ekspozycyjne.

Prace nad scenariuszem i badania archeologiczne stanowią część projektu pt. Opracowanie studium dot. opieki nad krakowskimi miejscami pamięci z KL Plaszow jako częścią Trasy Pamięci MHK, realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Miejskiej Kraków.

Podziel się tą informacją: