Roman Romkowski – miejsce i rola w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa – spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” – Kraków, 14 czerwca 2017

Oddział IPN w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Archiwalne środy w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia”’: Roman Romkowski – miejsce i rola w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa. Gościem będzie Radosław Kurek z Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.


14 czerwca 2017 r., godz. 18.00, Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia”, Kraków, ul. Dunajewskiego 8.

Roman Romkowski (właściwie Menasze Grünspan) był jedną z najbardziej wpływowych postaci w komunistycznym aparacie represji w okresie stalinowskim. Wiceminister bezpieczeństwa publicznego i członek Komisji Sekretariatu Biura Politycznego KC PZPR ds. Bezpieczeństwa Publicznego nadzorującej MBP, bliski współpracownik Bolesława Bieruta i Jakuba Bermana.

Urodził się w 1907 r. w Krakowie. Tutaj zdobył pierwsze doświadczenia w ruchu komunistycznym, które zaowocowały szybkim rozwojem jego kariery w Związku Młodzieży Komunistycznej i Komunistycznej Partii Polski. Jako wiceminister bezpieczeństwa publicznego zajmował się m.in. zwalczaniem tzw. gomułkowszczyzny w PZPR. Brał osobisty udział w przesłuchaniach rotmistrza Witolda Pileckiego w więzieniu mokotowskim.

W 1957 r. w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy skazany został na 15 lat pozbawienia wolności, za a tym samym stał się najwyższym urzędnikiem państwowym, który poniósł odpowiedzialność karną za zbrodnie stalinizmu w Polsce. Ułaskawiony przez Radę Państwa w 1964 r.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Podziel się tą informacją: