Muzeum Historyczne wręczyło Medale św. Krzysztofa

Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

– Wsparcie i zaangażowanie laureatów Medalu św. Krzysztofa, pomoc merytoryczna, finansowa, czy organizacyjna z państwa strony są dla Krakowa i dla jego muzeum bezcenne. I za to wsparcie serdecznie państwu dziękuję – mówił Jacek Majchrowski.

Kapituła Medalu św. Krzysztofa uhonorowała zasłużone dla muzeum osoby i instytucje w następujących kategoriach: wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe oraz kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.

Trzy równorzędne medale, autorstwa artysty rzeźbiarza prof. Karola Badyny, oraz dyplom Medalu św. Krzysztofa otrzymali: w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński – historyk, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Najnowszej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, członek Pracowni Dziejów i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych w UP, współpracownik Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Instytutu Pamięci Narodowej – w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym i naukowym muzealnych projektów wystawienniczych, wydawniczych oraz sesji i debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa;
w kategorii wsparcie finansowe: Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „Artim” sp. z o.o. – organizator targów, kiermaszy i imprez plenerowych – w uznaniu zasług w wieloletnim wspieraniu finansowym wystaw i wydarzeń muzealnych; w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Państwowa Straż Pożarna w Krakowie – formacja hejnalistów-strażaków zawodowej straży pożarnej, opiekunów hejnału mariackiego, wyemitowanego przed dziewięćdziesięciu laty przez rozgłośnię Radio Kraków – w uznaniu zasług w kultywowaniu i promowaniu wielowiekowych krakowskich tradycji.

Podziel się tą informacją: