Kraków naprawdę dla wszystkich: Śladami fotografa: Kraków z klisz Kriegerów

Rynek Główny – część południowa, fot. Ignacy Krieger, ok. 1882-1884 r.

10 czerwca o godz. 12.00 zapraszamy osoby z dysfunkcją ruchu (poruszające się na wózkach) Śladami fotografa: Kraków z klisz Kriegerów. Miejsce zbiórki: Pałac Krzysztofory.

Spotkanie inspirowane fotografiami miasta z atelier Ignacego Kriegera. Trasa wędrówki zacznie się od kamienicy Bonerowskiej, gdzie mieścił się zakład fotograficzny rodziny Kriegerów, następnie poprowadzi wokół Rynku Głównego i dalej Plantami do pl. Św. Ducha. Uczestnicy spaceru zatrzymywać się będą w tych miejscach, które zostały uwiecznione na szklanych kliszach z zakładu Kriegerów. Umożliwi to skonfrontowania obecnego wyglądu miasta ze starymi zdjęciami, których wydruki uczestnicy otrzymają w trakcie spaceru. Będą z nich mogli stworzyć pamiątkową teczkę z unikatowymi widokami Krakowa, którego już nie ma.

Prowadzenie: Ewa Gaczoł, Joanna Gellner.

Kraków naprawdę dla wszystkich to cykl zajęć przeznaczonych dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu lub ruchu. Każde ze spotkań w szczególny sposób uwzględnia potrzeby jednej z grup docelowych. Jeśli jest to możliwe, udostępniane są do oglądania oryginalne eksponaty lub ich kopie, wykorzystywane są także modele założeń architektonicznych ustawione przy najważniejszych zabytkach Krakowa. Spotkania dla osób z dysfunkcjami słuchu tłumaczone są na polski język migowy.
Spotkania (warsztaty muzealne, spacery miejskie) kierowane przede wszystkim do osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz ruchu w soboty o godz. 12.00.

Podziel się tą informacją: